0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1 متر
1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
1.5x1.5 متر
2x2 متر
3x3 متر
2.5x2.5 متر
1.2x1.8 متر
1.5x2 متر
1x4 متر
1x2 متر
1x3 متر
0.5x0.8 متر (پادری)
80x80CM
0.8x1.5 متر
1x1 m
1.2x1.2 متر
2x2M
0.5x0.8 متر (پادری)
2x1.40M
1.5x2.5 متر
1.45x1.45 متر
1.17x3.8 متر
1x1.5 متر
1.80x1.80 متر
1x5 متر
8.0x2.20 متر
1.17x4.6 متر
1x2.50

جنس

پوست و چرم
چرم

تولید کنندگان

فرش سفارشی پوست و چرم
جستجوی پیشرفته »

100 مدل جدید و خاص فرش چرم و پوست

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
18%
فرش پوست و چرم 2247 طرح برگ

فرش پوست و چرم 2247 طرح برگ

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2246

فرش پوست و چرم 2246

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2245

فرش پوست و چرم 2245

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2244

فرش پوست و چرم 2244

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2242

فرش پوست و چرم 2242

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2241

فرش پوست و چرم 2241

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2240

فرش پوست و چرم 2240

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2239

فرش پوست و چرم 2239

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2238

فرش پوست و چرم 2238

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2237

فرش پوست و چرم 2237

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2236

فرش پوست و چرم 2236

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2234

فرش پوست و چرم 2234

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2233

فرش پوست و چرم 2233

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2232

فرش پوست و چرم 2232

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2231

فرش پوست و چرم 2231

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2230

فرش پوست و چرم 2230

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.25 متر

3355000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

فرش گرد پوست و چرم کد 2236

فرش گرد پوست و چرم کد 2236

1,199,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x1.5 متر

1199000 تومان

1x1 m

996000 تومان

1.2x1.2 متر

1433000 تومان

1.5x1.5 متر

2240000 تومان

2x2 متر

3984000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2318

فرش گرد پوست و چرم کد 2318

532,000 تومان
436,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

436000 تومان

1x1 m

996000 تومان

1.2x1.2 متر

1433000 تومان

1.5x1.5 متر

2240000 تومان

2x2 متر

3984000 تومان

فرش پوست و چرم 2218

فرش پوست و چرم 2218

1,757,000 تومان

سایز های موجود:

8.0x2.20 متر

1757000 تومان

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2225

فرش پوست و چرم 2225

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.17x4.6 متر

5358000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2207

فرش پوست و چرم 2207

1,822,000 تومان
1,494,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1494000 تومان

1.2x1.8 متر

2151000 تومان

1.5x2 متر

2986000 تومان

1.5x2.5 متر

3739000 تومان

2x3 متر

5974000 تومان

18%
کناره پوست و چرم کد 2311

کناره پوست و چرم کد 2311

2,516,000 تومان
2,063,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2063000 تومان

1x2 متر

2751000 تومان

1x3 متر

4128000 تومان

1x4 متر

5504000 تومان

18%
کناره پوست و چرم کد 2307

کناره پوست و چرم کد 2307

2,429,000 تومان
1,992,000 تومان

سایز های موجود:

1x2 متر

1992000 تومان

1x3 متر

2986000 تومان

1x4 متر

3984000 تومان

1x5 متر

4980000 تومان

فرش گرد پوست و چرم کد 2322

فرش گرد پوست و چرم کد 2322

645,000 تومان

سایز های موجود:

80x80CM

645000 تومان

1.2x1.2 متر

1433000 تومان

1.5x1.5 متر

2240000 تومان

2x2 متر

3984000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2321

فرش گرد پوست و چرم کد 2321

1,215,000 تومان
996,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

996000 تومان

1.2x1.2 متر

1433000 تومان

1.5x1.5 متر

2240000 تومان

2x2 متر

3984000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2320

فرش گرد پوست و چرم کد 2320

1,215,000 تومان
996,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

996000 تومان

1.2x1.2 متر

1433000 تومان

1.5x1.5 متر

2240000 تومان

2x2 متر

3984000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2319

فرش گرد پوست و چرم کد 2319

1,215,000 تومان
996,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

996000 تومان

1.2x1.2 متر

1433000 تومان

1.5x1.5 متر

2240000 تومان

2x2 متر

3984000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2317

فرش گرد پوست و چرم کد 2317

1,215,000 تومان
996,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

996000 تومان

1.2x1.2 متر

1433000 تومان

1.5x1.5 متر

2240000 تومان

2x2 متر

3984000 تومان

18%
فرش گرد و کناره پوست و چرم کد 2316

فرش گرد و کناره پوست و چرم کد 2316

1,215,000 تومان
996,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

996000 تومان

1.2x1.2 متر

1433000 تومان

1.5x1.5 متر

2240000 تومان

2x2 متر

3984000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2315

فرش گرد پوست و چرم کد 2315

1,215,000 تومان
996,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

996000 تومان

1.2x1.2 متر

1433000 تومان

1.5x1.5 متر

2240000 تومان

2x2 متر

3984000 تومان

فرش پوست و چرم گونه مدرنی از انواع فرش‌های دستباف است که از ترکیب و کلاژ چرم و پوست طبیعی و در ابعاد و اشکال مختلف تولید می‌شود. در ساخت بعضی از انواع این نوع فرش‌ها علاوه بر پوست و چرم از فرش غیر چرمی‌ هم استفاده می‌شود که جلوه چشم‌نوازی از تلفیق سنت و هنر مدرن را به نمایش می‌گذارد. همانطور که گفته شد برای تولید این نوع فرش‌ها از پوست و چرم کاملا طبیعی استفاده می‌شود و تکه‌های مختلف آن با دست به هم دوخته می‌شوند و به همین دلیل مقاومت و انعطاف بالایی دارند. فرش چرم و پوست کالایی لوکس محسوب می‌شود، به همین دلیل بیشتر کاربرد دکوراتیو دارد و از آن می‌توان روی زمین، دیوار، مبلمان، صندوق و... استفاده کرد. با توجه به اینکه متریال چرم با تمام سبک‌های دکوراسیون سنتی و مدرن همخوانی دارد می‌توان آن را در تمام فضاهای با چیدمان متفاوت استفاده کرد.

جستجوهای مشابه
نمونه فرش پوست و چرمفروش اینترنتی فرش پوست و چرمانواع فرش پوست و چرمقیمت فرش پوست و چرمفرش پوست و چرم دست دوز

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »