0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1 متر
1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
1.5x1.5 متر
2x2 متر
3x3 متر
2.5x2.5 متر
1.2x1.8 متر
1.5x2 متر
1x4 متر
1x2 متر
1x3 متر
80x80CM
0.8x1.5 متر
1x1 m
1.2x1.2 متر
2x2M
0.5x0.8 متر (پادری)
2x1.40M
1.5x2.5 متر
1.45x1.45 متر
1.17x3.8 متر
1x1.5 متر
1.80x1.80 متر
1x5 متر
8.0x2.20 متر
1.17x4.6 متر
1x2.50
140 * 150 cm
150 * 155 cm
185 *170 cm
170 * 160 cm
180 * 150 cm
155* 130 cm
170 * 150 cm
190 * 170 cm
190 * 160 cm
160 * 150 cm
195 * 175 cm
215 * 200 cm
180 * 160 cm
185 * 150 cm
185 * 155 cm
165 * 160 cm
155 130 cm
140 * 130 cm
180 * 200 cm
200 * 180 cm
185 * 170 cm
180 * 170 cm
190 * 180 cm
160 * 155 cm
190 * 170 cm
220 * 175 cm
140* cm 120
155 * 150 cm
125 * 150 cm
175 * 180 cm
140 * 160 cm
175 * 150 cm
165 * 150 cm

جنس

پوست و چرم
چرم

تولید کنندگان

فرش سفارشی پوست و چرم
پوست تزیینی و پرینتی
جستجوی پیشرفته »

100 مدل جدید و خاص فرش چرم و پوست

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
پوست تزیینی پلنگ 1041

پوست تزیینی پلنگ 1041

7,224,000 تومان
18%
فرش پوست و چرم 2247 طرح برگ

فرش پوست و چرم 2247 طرح برگ

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2246

فرش پوست و چرم 2246

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2245

فرش پوست و چرم 2245

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2244

فرش پوست و چرم 2244

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2242

فرش پوست و چرم 2242

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2241

فرش پوست و چرم 2241

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2240

فرش پوست و چرم 2240

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2239

فرش پوست و چرم 2239

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2238

فرش پوست و چرم 2238

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2237

فرش پوست و چرم 2237

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2236

فرش پوست و چرم 2236

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2234

فرش پوست و چرم 2234

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2233

فرش پوست و چرم 2233

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2232

فرش پوست و چرم 2232

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2231

فرش پوست و چرم 2231

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2230

فرش پوست و چرم 2230

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.25 متر

5414000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

فرش گرد پوست و چرم کد 2236

فرش گرد پوست و چرم کد 2236

1,934,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x1.5 متر

1934000 تومان

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

فرش پوست و چرم 2218

فرش پوست و چرم 2218

2,836,000 تومان

سایز های موجود:

8.0x2.20 متر

2836000 تومان

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
کناره پوست و چرم کد 2311

کناره پوست و چرم کد 2311

4,058,000 تومان
3,328,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

3328000 تومان

1x2 متر

4439000 تومان

1x3 متر

6660000 تومان

1x4 متر

8881000 تومان

18%
کناره پوست و چرم کد 2307

کناره پوست و چرم کد 2307

3,918,000 تومان
3,213,000 تومان

سایز های موجود:

1x2 متر

3213000 تومان

1x3 متر

4817000 تومان

1x4 متر

6427000 تومان

1x5 متر

8034000 تومان

فرش گرد پوست و چرم کد 2322

فرش گرد پوست و چرم کد 2322

1,041,000 تومان

سایز های موجود:

80x80CM

1041000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2225

فرش پوست و چرم 2225

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.17x4.6 متر

8646000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2207

فرش پوست و چرم 2207

2,939,000 تومان
2,410,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2410000 تومان

1.2x1.8 متر

3470000 تومان

1.5x2 متر

4817000 تومان

1.5x2.5 متر

6034000 تومان

2x3 متر

9638000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2321

فرش گرد پوست و چرم کد 2321

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2320

فرش گرد پوست و چرم کد 2320

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2319

فرش گرد پوست و چرم کد 2319

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2318

فرش گرد پوست و چرم کد 2318

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2317

فرش گرد پوست و چرم کد 2317

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد و کناره پوست و چرم کد 2316

فرش گرد و کناره پوست و چرم کد 2316

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

فرش پوست و چرم گونه مدرنی از انواع فرش‌های دستباف است که از ترکیب و کلاژ چرم و پوست طبیعی و در ابعاد و اشکال مختلف تولید می‌شود. در ساخت بعضی از انواع این نوع فرش‌ها علاوه بر پوست و چرم از فرش غیر چرمی‌ هم استفاده می‌شود که جلوه چشم‌نوازی از تلفیق سنت و هنر مدرن را به نمایش می‌گذارد. همانطور که گفته شد برای تولید این نوع فرش‌ها از پوست و چرم کاملا طبیعی استفاده می‌شود و تکه‌های مختلف آن با دست به هم دوخته می‌شوند و به همین دلیل مقاومت و انعطاف بالایی دارند. فرش چرم و پوست کالایی لوکس محسوب می‌شود، به همین دلیل بیشتر کاربرد دکوراتیو دارد و از آن می‌توان روی زمین، دیوار، مبلمان، صندوق و... استفاده کرد. با توجه به اینکه متریال چرم با تمام سبک‌های دکوراسیون سنتی و مدرن همخوانی دارد می‌توان آن را در تمام فضاهای با چیدمان متفاوت استفاده کرد.

جستجوهای مشابه
نمونه فرش پوست و چرمفروش اینترنتی فرش پوست و چرمانواع فرش پوست و چرمقیمت فرش پوست و چرمفرش پوست و چرم دست دوز

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »