0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1 متر
1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
1.5x1.5 متر
2x2 متر
3x3 متر
1.20x1.80متر
1.5x2 متر
1x4 متر
1x2 متر
1x3 متر
80x80CM
1x1 m
1.20x1.20متر
2x2M
0.50x0.80متر
2x1.40M
1.5x2.50 متر
1.45x1.45 متر
1.17x3.80متر
1.20x1.80 CM
180*180
1x5

جنس

پوست و چرم
چرم

تولید کنندگان

فرش سفارشی پوست و چرم
جستجوی پیشرفته »

100 مدل جدید و خاص فرش چرم و پوست

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
18%
فرش پوست و چرم 2271

فرش پوست و چرم 2271

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

1.5x2.25 متر

3150000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2207

فرش پوست و چرم 2207

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

1.5x2.50 متر

3512000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2219

فرش پوست و چرم 2219

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

1.5x2.25 متر

3151000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2252

فرش پوست و چرم 2252

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

2.5x3.5 متر

7745000 تومان

18%
کناره پوست و چرم کد 2312

کناره پوست و چرم کد 2312

2,281,000 تومان
1,870,000 تومان

سایز های موجود:

1x2 متر

1870000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1x3 متر

2805000 تومان

1x4 متر

3741000 تومان

1.17x3.80متر

4158000 تومان

فرش گرد پوست و چرم کد 2322

فرش گرد پوست و چرم کد 2322

605,000 تومان

سایز های موجود:

80x80CM

605000 تومان

1x1 متر

936000 تومان

1.20x1.20متر

1346000 تومان

1.5x1.5 متر

2104000 تومان

2x2 متر

3741000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2304

فرش پوست و چرم 2304

1,945,000 تومان
1,595,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1595000 تومان

1.20x1.80متر

2294000 تومان

1.5x2 متر

3187000 تومان

2x3 متر

6375000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2303

فرش پوست و چرم 2303

1,945,000 تومان
1,595,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1595000 تومان

1.20x1.80متر

2294000 تومان

1.5x2 متر

3187000 تومان

2x3 متر

6375000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2302

فرش پوست و چرم 2302

1,945,000 تومان
1,595,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1595000 تومان

1.20x1.80متر

2294000 تومان

1.5x2 متر

3187000 تومان

2x3 متر

6375000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2218

فرش پوست و چرم 2218

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2217

فرش پوست و چرم 2217

1,804,000 تومان
1,479,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1479000 تومان

1.20x1.80متر

2131000 تومان

1.5x2 متر

2958000 تومان

2x3 متر

5916000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2205

فرش پوست و چرم 2205

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2201

فرش پوست و چرم 2201

2,053,000 تومان
1,683,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1683000 تومان

1.20x1.80متر

2425000 تومان

1.5x2 متر

3364000 تومان

2x3 متر

6734000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2267

فرش پوست و چرم 2267

2,053,000 تومان
1,683,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1683000 تومان

1.20x1.80متر

2425000 تومان

1.5x2 متر

3364000 تومان

2x3 متر

6734000 تومان

18%
فرش پوست و چرم کد 2261

فرش پوست و چرم کد 2261

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2255

فرش پوست و چرم 2255

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2251

فرش پوست و چرم 2251

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

2805000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2248

فرش پوست و چرم 2248

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2246

فرش پوست و چرم 2246

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2245

فرش پوست و چرم 2245

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2244

فرش پوست و چرم 2244

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2242

فرش پوست و چرم 2242

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2241

فرش پوست و چرم 2241

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2240

فرش پوست و چرم 2240

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2238

فرش پوست و چرم 2238

1,804,000 تومان
1,479,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1479000 تومان

1.20x1.80متر

2131000 تومان

1.5x2 متر

2958000 تومان

2x3 متر

5916000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2270

فرش پوست و چرم 2270

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2269

فرش پوست و چرم 2269

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم 2249

فرش پوست و چرم 2249

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

180*180

3030000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم کد 2354

فرش پوست و چرم کد 2354

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

18%
فرش پوست و چرم کد 2353

فرش پوست و چرم کد 2353

1,711,000 تومان
1,403,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1403000 تومان

1.20x1.80متر

2020000 تومان

1.5x2 متر

2805000 تومان

2x3 متر

5610000 تومان

فرش پوست و چرم گونه مدرنی از انواع فرش‌های دستباف است که از ترکیب و کلاژ چرم و پوست طبیعی و در ابعاد و اشکال مختلف تولید می‌شود. در ساخت بعضی از انواع این نوع فرش‌ها علاوه بر پوست و چرم از فرش غیر چرمی‌ هم استفاده می‌شود که جلوه چشم‌نوازی از تلفیق سنت و هنر مدرن را به نمایش می‌گذارد. همانطور که گفته شد برای تولید این نوع فرش‌ها از پوست و چرم کاملا طبیعی استفاده می‌شود و تکه‌های مختلف آن با دست به هم دوخته می‌شوند و به همین دلیل مقاومت و انعطاف بالایی دارند. فرش چرم و پوست کالایی لوکس محسوب می‌شود، به همین دلیل بیشتر کاربرد دکوراتیو دارد و از آن می‌توان روی زمین، دیوار، مبلمان، صندوق و... استفاده کرد. با توجه به اینکه متریال چرم با تمام سبک‌های دکوراسیون سنتی و مدرن همخوانی دارد می‌توان آن را در تمام فضاهای با چیدمان متفاوت استفاده کرد.

جستجوهای مشابه
نمونه فرش پوست و چرمفروش اینترنتی فرش پوست و چرمانواع فرش پوست و چرمقیمت فرش پوست و چرمفرش پوست و چرم دست دوز

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »