0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1.12x4 متر
1.70x4 متر
1.4x3 متر
1.4x2 متر
1x1 متر
1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
3x4 متر
1.5x1.5 متر
2x2 متر
1.5x2.25 متر
0.8x3 متر
3x25 متر
3x22 متر
3x21 متر
3x20 متر
3x19 متر
3x17 متر
3x18 متر
3x16 متر
3x15 متر
3x14 متر
3x13 متر
3x12 متر
3x11 متر
3x10 متر
3x9 متر
3x8 متر
3x7 متر
3x6 متر
3x5 متر
3x4 متر
3x3 متر
2.5x2.5 متر
3x2 متر
1.2x1.8 متر
1.5x2 متر
1x4 متر
1x2 متر
1x3 متر
1.5x2.2 متر
0.5x0.8 متر (پادری)
50x70 سانتی متر
50x100سانتیمتر
70x100سانتیمتر
1.4x2.7 متر
40x40 سانتی متر
133x136CM
203x154CM
236x174CM
235x167CM
231x165CM
224x188CM
193x195CM
235x170CM
201x202CM
2.50x3 متر
232x178CM
235x168CM
1.2x0.8 متر
170x120CM
50x85CM
140x110CM
115x90CM
100x130CM
80x80CM
113x51CM
76x45CM
95x64CM
50x103CM
77x130CM
65x92CM
87x115CM
53x70CM
0.73x0.91 متر
22x92CM
41x110CM
74x52CM
96x72CM
80x40CM
101x432CM
85x515CM
73x282CM
80x288CM
87x230CM
87x210CM
97x335CM
102x294CM
76x454CM
2x4 M
2x5 M
2x6 M
2x7 M
2x8 M
2x9 M
2x10 M
0.8x1.5 متر
1x1 m
1.2x1.2 متر
0.9x1.2 متر
0.9x2 متر
163x176CM
278x178 سانتی متر
260x158 CM
298x205 CM
294x202 CM
302x195 CM
285x157 CM
293x202 CM
284x198 CM
306x218 CM
48x30CM
68x51CM
285x175CM
237x172CM
245x178CM
311x249CM
318x220CM
1.91x1.47 متر
273x2026CM
282x2136CM
217x145 CM
200x136 CM
209x137CM
190x129 CM
176x130 CM
45x45CM
137x100CM
198x135CM
89x60CM
30x30CM
1.4x2.3 متر
45CM
2x2M
0.8x2 متر
0.8x3 متر
38x38CM
42x42CM
18x13CM
82x40CM
120x30CM
80x30CM
60x60CM
31x29CM
32x32CM
31x22CM
142x55CM
163x65CM
128x68CM
154x69CM
110x64CM
300x80CM
250x75CM
250x77CM
294x201CM
295x203CM
238x174CM
246x171CM
241x169CM
153x97CM
150x104CM
145x95CM
187x150CM
212x136CM
2x2.90M
40x1.20CM
1.7x1.3 متر
40x2.20CM
147x88CM
238x78CM
2.20x1.43M
2.63x1.53M
2.22x1.60M
2.17x1.70M
2.45x1.60M
2.00x1.52M
2.20x1.52M
1.95x1.50M
3.10x2.15M
1.87x1.14M
2.55x1.38M
1.86x1.18M
16x314CM
0.8x2 متر
197x147CM
6M
245x175CM
155x128CM
190x154CM
176x50CM
203x75CM
1.2x3 متر
1.2x4 متر
1.2x1.7 متر
100x100CM
0.5x0.8 متر (پادری)
2x1.40M
1.2x1.8 متر
202x135CM
212x75CM
208x84CM
207x142CM
237x83CM
212x82CM
1.5x3 متر
0.8x1.2 متر
40CM
عرض 0.80 متر
عرض 1 متر
عرض 0.90 متر
عرض 1.20 متر
عرض 1.50 متر
یک نفره
یک و نیم نفره
دو نفره
ارتفاع 3 متر
ارتفاع 2 متر
ارتفاع 2.50 متر
ارتفاع 2.75 متر
عرض 2 متر
1.2×3 متر
2×2.5 متر
0.8×1.2 متر
1.5x2.5 متر
35x50 سانتی متر
2x2 متر (مربع)
1.5x1.5 متر (مربع)
2.5x2.5 متر (مربع)
1.45x1.45 متر
120x270 سانتی متر
1 متر
4x10 متر
1.61×2.23 متر
90×50 سانتیمتر
1.17x3.8 متر
152x189 سانتی متر
0.83x1.95 متر
ارتفاع 1.50 متر
100x180 سانتی متر
عرض 0.60 متر
عرض 0.80 متر
عرض 1.20 متر
عرض 1.50 متر
عرض 2 متر
1.83x1.23 متر
1x1 متر
1x2 متر
2x2 متر
40.5x43 سانتی متر
2.70x2.85 متر
1.6x0.6 متر
1.5x4 متر
1.5x1.5 متر
1.5x2.3 متر
0.8x2.5 متر
2.7x2.7 متر (مربع)
2x3 متر
0.6x0.6 متر
1.2x6 متر
0.8x2 متر
1.2x4 متر
1.2x3 متر
0.8x3 متر
1x3 متر
1x1.5 متر
1x4 متر
0.8x1.5 متر
گرد قطر 1.5 متر
0.82x0.41 متر
40x40 سانتی متر
35x30 سانتی متر
0.91x0.61 متر
0.61x0.92 متر
0.91x0.6 متر
204x144 CM
180x120 CM
207x143
2x1.5 متر
210x144 CM
209x149 CM
193x139 CM
205x143 CM
232x174 CM
239x175 CM
238x176 CM
105x105 CM
103x103 CM
108x108 CM
102x102 CM
106x106 CM
151x151 CM
153x153 CM
150x150 CM
146x146 CM
152x152 CM
211x82 CM
306x77 CM
143x203 cm
169×224 CM
170×235 CM
170×238 CM
165×242 CM
162×231 CM
153×226 CM
170×243 CM
173×CM 240
170×240 CM
165x118 CM
199x147 CM
198x152 CM
194x123 CM
1.95x1.57 متر
195x149 CM
192x149 CM
198x150 CM
190x149 CM
202x150 CM
199x154 CM
196x148 CM
194x154 CM
194x143 CM
1.97x1.61 متر
1.16x0.81 متر
121x79 CM
2.15x0.90 متر
0.83x1.19 متر
123x79 CM
117x80 CM
107x78 CM
1.2x0.8 متر
119x80 CM
120x77 CM
116x80 CM
125x85 CM
121x81 CM
1.95x1.51 متر
129x82 CM
1.19x0.78 متر
1.21x0.78 متر
126x79 CM
126x81 CM
1.12x0.78 متر
145x97 CM
147x94 CM
147x106 CM
150x97 CM
135x97 CM
199x92 CM
192x100 CM
128x80 CM
115x64 CM
103x98 CM
190x142 CM
147x101 CM
1.61x1.04 متر
145x98 CM
151x98 CM
139x100 CM
1.43x1.03 متر
148x101 CM
151x101 CM
175x100 CM
25x12 CM
143x107 CM
99x147 CM
1.2x3.5 متر
1.5x2.25 متر
ارتفاع 2.65 متر
1.80x1.80 متر
3x4 متر
0.8x4 متر
قاب 50x70 سانتی متر
عرض 1.10 متر
1.4x2 متر
1x5 متر
1.2x1.8 متر
8.0x2.20 متر
70x1 متر
1x2 متر
1.4x2 متر
2.80x3.80 متر
1.4x2.6 متر
1.4x1.1 متر
1.2x1.2 متر (مربع)
گرد قطر 1 متر
1.17x4.6 متر
140*3
40x30 سانتی متر
3x3 متر (مربع)
گرد قطر 2 متر
گرد قطر 2.5 متر
گرد قطر 3 متر
50x50
120X170
1x2.50
1.3×2 متر
4 متر مربع
6 متر مربع
1.57x2.18 متر
1.7x2.3 متر
1.55x2.15 متر
2.20x3
1.53x1.14 متر
1X159
179X231
1.75x2.33 متر
0.83x1.29 متر
0.9x0.6 متر
0.91x0.59 متر
2.35x1.72 متر
2.35x1.74 متر
1.56x1 متر
1.57x0.99 متر
2.51x1.69 متر
1.22x0.75 متر
2.36x1.73 متر
2.39x1.76 متر
1.23x0.81 متر
1.22x0.82 متر
1.24x0.81 متر
2.38x1.75 متر
1.72x2.39 متر
0.89x1.23 متر
0.79x1.19 متر
0.51x0.78 متر
0.51x0.76 متر
1x2.30
80x1.50
1.50x2
2x2 گرد
50x80
1X3
140 * 150 cm
150 * 155 cm
185 *170 cm
170 * 160 cm
180 * 150 cm
155* 130 cm
170 * 150 cm
190 * 170 cm
190 * 160 cm
160 * 150 cm
195 * 175 cm
215 * 200 cm
180 * 160 cm
185 * 150 cm
185 * 155 cm
165 * 160 cm
155 130 cm
140 * 130 cm
180 * 200 cm
200 * 180 cm
185 * 170 cm
180 * 170 cm
190 * 180 cm
160 * 155 cm
190 * 170 cm
220 * 175 cm
140* cm 120
155 * 150 cm
125 * 150 cm
175 * 180 cm
140 * 160 cm
175 * 150 cm
165 * 150 cm

شانه

320
700
1200
1000
500
400
1500
315
1050
420
800
1600

جنس

اکریلیک هیت ست
مخمل
تنسل
مخمل و هازان
پلی استر هیت ست فریز
پلی پروپیلن هیت ست فریز
پلی پروپیلن
پلی پروپیلن هیت ست
فلز
کتان و حریر
نمدی
هازان
پلی استر
پوست و چرم
سولیت
پشم
اکریلیک ترک
الفین فریزه هیت ست
اکریلیک پلی استر
پلی استر(ابریشم مصنوعی)
پلی استر، پلی پروپیلن
کتان ترک
پارچه
پارچه پنبه ای
پلی آمید
چرم
کاغذ ماسه ای آلمانی
تور
پلی پروپیلن فریزه هیت ست(الفین)
کتان
پلی اوژن
پلی پروپیلن هیت ست
ام دی اف
ترمه
بی سی اف
پلی استر فیلامنت
بی سی اف هیت ست
اکریلیک و ابریشم مصنوعی
اکریلیک هایبالک
ویکرون

تراکم

960
3000
3600
1400
2000
1200
2550
1300
1500
3300
4500
1000
800
2100
3100
1800
1700
950
1600

تولید کنندگان

توس مشهد
پرده نستعلیق
فرش ماشینی پرنیان
فرش ماشینی ساوین
روتختی
فرش ماشینی دینا(هیوا)
گبه ریز بافت
گیره موکت
مشهد اردهال
پرده و دکور زبرا
موکت ظریف مصور
فرش کلاریس
فرش سفارشی پوست و چرم
گبه فارس
پرده مدرن
فرش ماشینی ترک
فرش ماشینی برلیان
پالاز موکت
فرش ماشینی پاتریس
تابلو فرش دست باف
فرش دستباف عشایری
فرش دستباف بختیاری
فرش دستباف قشقایی
فرش سیرجان
فرش دستباف بیجار
تابلو فرش سفارشی چاپی
فرش ماشینی عرش
فرش آذری
فرش ماشینی نگین مشهد
فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی سهند
فرش ماشینی زمرد مشهد
فرش تهران
فرش ماشینی شاهکار صفویه
تابلوهای هنری نقاشی خط
کفپوش ورودی ساختمان
میل پرده پانچ
فرش ماشینی برین کاشان
فرش ماشینی مهیار دلیجان
موکت زرین
فرش ماشینی خاطره کاشان
سیسمونی نوزاد
فرش ماشینی آرمانی
فرش ماشینی بزرگ پارچه
قاب تابلو فرش
رانر
فرش ماشینی ابریشم گونه کرامتیان
فرش اصل
کاغذ دیواری سه بعدی
قالی دستباف تویسرکان
قالی دستباف نهاوند
فرش دستباف شیراز
فرش دستباف کردستان
فرش دستباف خراسان
پازل فرش
قالی کشمیر
شفق تبریز
تابلو فرش ماشینی کاشان
ترمه حسینی
وینتیج برسام
فرش و گلیم بجنورد
خاطره کویر کاشان
فرش داریوش
فرش شونهر
فرش قالین
فرش کالرفول
فرش پلاتینیوم
فرش پالادیوم
فرش برنتین
فرش عالی مقام
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز
تابلو فرش ماشینی
فرش آنلاین
پرده و روتختی
فرش سیزان
چمن مصنوعی آوانا
چمن مصنوعی لاله
چمن مصنوعی پارس
چمن مصنوعی آسیا
گبه قشقایی
فرش ماشینی بنام تبریز
پوست تزیینی و پرینتی
جستجوی پیشرفته »

جستجوی گرد پوست و چرم

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
فرش گرد پوست و چرم کد 2236

فرش گرد پوست و چرم کد 2236

1,934,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x1.5 متر

1934000 تومان

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

فرش گرد پوست و چرم کد 2322

فرش گرد پوست و چرم کد 2322

1,041,000 تومان

سایز های موجود:

80x80CM

1041000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2321

فرش گرد پوست و چرم کد 2321

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2320

فرش گرد پوست و چرم کد 2320

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2319

فرش گرد پوست و چرم کد 2319

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2318

فرش گرد پوست و چرم کد 2318

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2317

فرش گرد پوست و چرم کد 2317

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد و کناره پوست و چرم کد 2316

فرش گرد و کناره پوست و چرم کد 2316

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2315

فرش گرد پوست و چرم کد 2315

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2314

فرش گرد پوست و چرم کد 2314

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2283

فرش گرد پوست و چرم کد 2283

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2263

فرش گرد پوست و چرم کد 2263

2,354,000 تومان
1,930,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1930000 تومان

1.2x1.2 متر

2777000 تومان

1.5x1.5 متر

4339000 تومان

2x2 متر

7709000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2235

فرش گرد پوست و چرم کد 2235

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2234

فرش گرد پوست و چرم کد 2234

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2232

فرش گرد پوست و چرم کد 2232

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2231

فرش گرد پوست و چرم کد 2231

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2230

فرش گرد پوست و چرم کد 2230

2,354,000 تومان
1,930,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1930000 تومان

1.2x1.2 متر

2777000 تومان

1.5x1.5 متر

4339000 تومان

2x2 متر

7709000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2212

فرش گرد پوست و چرم کد 2212

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2208

فرش گرد پوست و چرم کد 2208

2,354,000 تومان
1,930,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1930000 تومان

1.2x1.2 متر

2777000 تومان

1.5x1.5 متر

4339000 تومان

2x2 متر

7709000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2206

فرش گرد پوست و چرم کد 2206

2,354,000 تومان
1,930,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1930000 تومان

1.2x1.2 متر

2777000 تومان

1.5x1.5 متر

4339000 تومان

2x2 متر

7709000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2266

فرش گرد پوست و چرم کد 2266

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 m

1607000 تومان

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم 2301

فرش گرد پوست و چرم 2301

5,011,000 تومان
4,109,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1.5 متر

4109000 تومان

2x2 متر

7300000 تومان

2.5x2.5 متر

11411000 تومان

18%
فرش گرد پوست و چرم کد 2210

فرش گرد پوست و چرم کد 2210

1,960,000 تومان
1,607,000 تومان

سایز های موجود:

1.2x1.2 متر

2312000 تومان

1.5x1.5 متر

3615000 تومان

2x2 متر

6427000 تومان

68%
فرش گرد پوست و چرم 2288

فرش گرد پوست و چرم 2288

ناموجود

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »