0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

2x3 متر
3x25 متر
3x22 متر
3x21 متر
3x20 متر
3x19 متر
3x17 متر
3x18 متر
3x16 متر
3x15 متر
3x14 متر
3x13 متر
3x12 متر
3x11 متر
3x10 متر
3x9 متر
3x8 متر
3x7 متر
3x6 متر
3x5 متر
3x4 متر
3x3 متر

جنس

پلی پروپیلن
نمدی
پلی آمید

تولید کنندگان

موکت ظریف مصور
پالاز موکت
جستجوی پیشرفته »

بهترین قیمت موکت های طرح دار با ضمانت کیفیت

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
موکت ظریف مصور زربافت طرح درنیکا قهوه ای

موکت ظریف مصور زربافت طرح درنیکا قهوه ای

هر مترمربع 152,333تومان

سایز های موجود:

3x3 متر

1371000 تومان

3x4 متر

1822000 تومان

3x5 متر

2277000 تومان

3x6 متر

2731000 تومان

3x7 متر

3189000 تومان

3x8 متر

3643000 تومان

3x9 متر

4101000 تومان

3x10 متر

4554000 تومان

3x11 متر

5004000 تومان

3x12 متر

5459000 تومان

3x13 متر

5913000 تومان

3x14 متر

6372000 تومان

3x15 متر

6826000 تومان

3x16 متر

7279000 تومان

3x17 متر

7733000 تومان

3x18 متر

8190000 تومان

3x19 متر

8648000 تومان

3x20 متر

9101000 تومان

3x21 متر

9556000 تومان

3x22 متر

10013000 تومان

3x25 متر

11378000 تومان

موکت ظریف مصور چاپی طرح کیش دولایه شکلاتی نارنجی

موکت ظریف مصور چاپی طرح کیش دولایه شکلاتی نارنجی

هر مترمربع 171,778تومان

سایز های موجود:

3x3 متر

1546000 تومان

3x4 متر

2059000 تومان

3x5 متر

2565000 تومان

3x6 متر

3080000 تومان

3x7 متر

3596000 تومان

3x8 متر

4110000 تومان

3x9 متر

4626000 تومان

3x10 متر

5139000 تومان

3x11 متر

5649000 تومان

3x12 متر

6168000 تومان

3x13 متر

6681000 تومان

3x14 متر

7187000 تومان

3x15 متر

7703000 تومان

3x16 متر

8225000 تومان

3x17 متر

8734000 تومان

3x18 متر

9251000 تومان

3x19 متر

9764000 تومان

3x20 متر

10275000 تومان

3x21 متر

10793000 تومان

3x22 متر

11305000 تومان

3x25 متر

12841000 تومان

رنگ های موجود:

موکت ظریف مصور چاپی طرح کیش دولایه شکلاتی نارنجی موکت ظریف مصور چاپی طرح کیش دولایه شکلاتی نارنجی
موکت ظریف مصور چاپی طرح کیش دولایه کرم

موکت ظریف مصور چاپی طرح کیش دولایه کرم

هر مترمربع 171,583تومان

سایز های موجود:

3x4 متر

2059000 تومان

3x5 متر

2565000 تومان

3x6 متر

3080000 تومان

3x7 متر

3596000 تومان

3x8 متر

4110000 تومان

3x9 متر

4626000 تومان

3x10 متر

5139000 تومان

3x11 متر

5649000 تومان

3x12 متر

6168000 تومان

3x13 متر

6681000 تومان

3x14 متر

7187000 تومان

3x15 متر

7703000 تومان

3x16 متر

8225000 تومان

3x17 متر

8734000 تومان

3x18 متر

9251000 تومان

3x19 متر

9764000 تومان

3x20 متر

10275000 تومان

3x21 متر

10793000 تومان

3x22 متر

11305000 تومان

3x25 متر

12841000 تومان

رنگ های موجود:

موکت ظریف مصور چاپی طرح کیش دولایه کرم موکت ظریف مصور چاپی طرح کیش دولایه کرم
پالاز موکت طرح صنوبر 8499

پالاز موکت طرح صنوبر 8499

هر مترمربع 781,667تومان

سایز های موجود:

3x3 متر

7035000 تومان

3x4 متر

9376000 تومان

3x5 متر

11722000 تومان

3x6 متر

14070000 تومان

3x7 متر

16405000 تومان

3x8 متر

18755000 تومان

3x9 متر

21104000 تومان

3x10 متر

23445000 تومان

3x11 متر

25786000 تومان

3x12 متر

28135000 تومان

رنگ های موجود:

پالاز موکت طرح صنوبر 8499 پالاز موکت طرح صنوبر 8499 پالاز موکت طرح صنوبر 8499 پالاز موکت طرح صنوبر 8499 پالاز موکت طرح صنوبر 8499 پالاز موکت طرح صنوبر 8499 پالاز موکت طرح صنوبر 8499 پالاز موکت طرح صنوبر 8499
پالاز موکت طرح صنوبر 7799

پالاز موکت طرح صنوبر 7799

هر مترمربع 781,667تومان

سایز های موجود:

3x3 متر

7035000 تومان

3x4 متر

9376000 تومان

3x5 متر

11722000 تومان

3x6 متر

14070000 تومان

3x7 متر

16405000 تومان

3x8 متر

18755000 تومان

3x9 متر

21104000 تومان

3x10 متر

23445000 تومان

3x11 متر

25786000 تومان

3x12 متر

28135000 تومان

رنگ های موجود:

پالاز موکت طرح صنوبر 7799 پالاز موکت طرح صنوبر 7799 پالاز موکت طرح صنوبر 7799 پالاز موکت طرح صنوبر 7799 پالاز موکت طرح صنوبر 7799 پالاز موکت طرح صنوبر 7799 پالاز موکت طرح صنوبر 7799 پالاز موکت طرح صنوبر 7799
پالاز موکت طرح صنوبر 6799

پالاز موکت طرح صنوبر 6799

هر مترمربع 781,667تومان

سایز های موجود:

3x3 متر

7035000 تومان

3x4 متر

9376000 تومان

3x5 متر

11722000 تومان

3x6 متر

14070000 تومان

3x7 متر

16405000 تومان

3x8 متر

18755000 تومان

3x9 متر

21104000 تومان

3x10 متر

23445000 تومان

3x11 متر

25786000 تومان

3x12 متر

28135000 تومان

رنگ های موجود:

پالاز موکت طرح صنوبر 6799 پالاز موکت طرح صنوبر 6799 پالاز موکت طرح صنوبر 6799 پالاز موکت طرح صنوبر 6799 پالاز موکت طرح صنوبر 6799 پالاز موکت طرح صنوبر 6799 پالاز موکت طرح صنوبر 6799 پالاز موکت طرح صنوبر 6799
پالاز موکت طرح صنوبر 6599

پالاز موکت طرح صنوبر 6599

هر مترمربع 781,667تومان

سایز های موجود:

3x3 متر

7035000 تومان

3x4 متر

9376000 تومان

3x5 متر

11722000 تومان

3x6 متر

14070000 تومان

3x7 متر

16405000 تومان

3x8 متر

18755000 تومان

3x9 متر

21104000 تومان

3x10 متر

23445000 تومان

3x11 متر

25786000 تومان

3x12 متر

28135000 تومان

رنگ های موجود:

پالاز موکت طرح صنوبر 6599 پالاز موکت طرح صنوبر 6599 پالاز موکت طرح صنوبر 6599 پالاز موکت طرح صنوبر 6599 پالاز موکت طرح صنوبر 6599 پالاز موکت طرح صنوبر 6599 پالاز موکت طرح صنوبر 6599 پالاز موکت طرح صنوبر 6599
پالاز موکت طرح صنوبر 6299

پالاز موکت طرح صنوبر 6299

هر مترمربع 781,667تومان

سایز های موجود:

3x3 متر

7035000 تومان

3x4 متر

9376000 تومان

3x5 متر

11722000 تومان

3x6 متر

14070000 تومان

3x7 متر

16405000 تومان

3x8 متر

18755000 تومان

3x9 متر

21104000 تومان

3x10 متر

23445000 تومان

3x11 متر

25786000 تومان

3x12 متر

28135000 تومان

رنگ های موجود:

پالاز موکت طرح صنوبر 6299 پالاز موکت طرح صنوبر 6299 پالاز موکت طرح صنوبر 6299 پالاز موکت طرح صنوبر 6299 پالاز موکت طرح صنوبر 6299 پالاز موکت طرح صنوبر 6299 پالاز موکت طرح صنوبر 6299 پالاز موکت طرح صنوبر 6299
پالاز موکت طرح صنوبر 5599

پالاز موکت طرح صنوبر 5599

هر مترمربع 781,667تومان

سایز های موجود:

3x3 متر

7035000 تومان

3x4 متر

9376000 تومان

3x5 متر

11722000 تومان

3x6 متر

14070000 تومان

3x7 متر

16405000 تومان

3x8 متر

18755000 تومان

3x9 متر

21104000 تومان

3x10 متر

23445000 تومان

3x11 متر

25786000 تومان

3x12 متر

28135000 تومان

رنگ های موجود:

پالاز موکت طرح صنوبر 5599 پالاز موکت طرح صنوبر 5599 پالاز موکت طرح صنوبر 5599 پالاز موکت طرح صنوبر 5599 پالاز موکت طرح صنوبر 5599 پالاز موکت طرح صنوبر 5599 پالاز موکت طرح صنوبر 5599 پالاز موکت طرح صنوبر 5599
پالاز موکت طرح صنوبر 5199

پالاز موکت طرح صنوبر 5199

هر مترمربع 781,667تومان

سایز های موجود:

3x3 متر

7035000 تومان

3x4 متر

9376000 تومان

3x5 متر

11722000 تومان

3x6 متر

14070000 تومان

3x7 متر

16405000 تومان

3x8 متر

18755000 تومان

3x9 متر

21104000 تومان

3x10 متر

23445000 تومان

3x11 متر

25786000 تومان

3x12 متر

28135000 تومان

رنگ های موجود:

پالاز موکت طرح صنوبر 5199 پالاز موکت طرح صنوبر 5199 پالاز موکت طرح صنوبر 5199 پالاز موکت طرح صنوبر 5199 پالاز موکت طرح صنوبر 5199 پالاز موکت طرح صنوبر 5199 پالاز موکت طرح صنوبر 5199 پالاز موکت طرح صنوبر 5199
پالاز موکت طرح صنوبر 4299

پالاز موکت طرح صنوبر 4299

هر مترمربع 781,667تومان

سایز های موجود:

3x3 متر

7035000 تومان

3x4 متر

9376000 تومان

3x5 متر

11722000 تومان

3x6 متر

14070000 تومان

3x7 متر

16405000 تومان

3x8 متر

18755000 تومان

3x9 متر

21104000 تومان

3x10 متر

23445000 تومان

3x11 متر

25786000 تومان

3x12 متر

28135000 تومان

رنگ های موجود:

پالاز موکت طرح صنوبر 4299 پالاز موکت طرح صنوبر 4299 پالاز موکت طرح صنوبر 4299 پالاز موکت طرح صنوبر 4299 پالاز موکت طرح صنوبر 4299 پالاز موکت طرح صنوبر 4299 پالاز موکت طرح صنوبر 4299 پالاز موکت طرح صنوبر 4299
موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون شکلاتی

موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون شکلاتی

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون شکلاتی موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون شکلاتی موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون شکلاتی
موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون قهوه ای

موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون قهوه ای

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون قهوه ای موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون قهوه ای موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون قهوه ای
موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون مسی

موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون مسی

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون مسی موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون مسی موکت ظریف مصور زربافت طرح کارون مسی
موکت طرح خزان کد5551

موکت طرح خزان کد5551

ناموجود

سایز های موجود:

موکت ظریف مصور طرح پاییز کد 6221

موکت ظریف مصور طرح پاییز کد 6221

ناموجود

سایز های موجود:

موکت ظریف مصور چاپی طرح سناتور قهوه ای

موکت ظریف مصور چاپی طرح سناتور قهوه ای

ناموجود

سایز های موجود:

موکت ظریف مصور چاپی طرح نارون کرم

موکت ظریف مصور چاپی طرح نارون کرم

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

موکت ظریف مصور چاپی طرح نارون کرم موکت ظریف مصور چاپی طرح نارون کرم
موکت ظریف مصور چاپی طرح نارون قهوه ای

موکت ظریف مصور چاپی طرح نارون قهوه ای

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

موکت ظریف مصور چاپی طرح نارون قهوه ای موکت ظریف مصور چاپی طرح نارون قهوه ای
موکت طرح سایه کد 9719

موکت طرح سایه کد 9719

ناموجود

سایز های موجود:

موکت طرح سایه کد 7919

موکت طرح سایه کد 7919

ناموجود

سایز های موجود:

موکت طرح سایه کد 6519

موکت طرح سایه کد 6519

ناموجود

سایز های موجود:

موکت طرح سایه کد 5819

موکت طرح سایه کد 5819

ناموجود

سایز های موجود:

موکت طرح سایه کد 5519

موکت طرح سایه کد 5519

ناموجود

سایز های موجود:

موکت طرح سایه کد 5419

موکت طرح سایه کد 5419

ناموجود

سایز های موجود:

موکت ظریف مصور طرح کاملیا سرمه ای کد 6062

موکت ظریف مصور طرح کاملیا سرمه ای کد 6062

ناموجود

سایز های موجود:

موکت ظریف مصور طرح کاملیا قهوه ای کد 6031

موکت ظریف مصور طرح کاملیا قهوه ای کد 6031

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

موکت ظریف مصور طرح کاملیا قهوه ای کد 6031 موکت ظریف مصور طرح کاملیا قهوه ای کد 6031
موکت ظریف مصور طرح کاملیا گردویی کد 6021

موکت ظریف مصور طرح کاملیا گردویی کد 6021

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

موکت ظریف مصور طرح کاملیا گردویی کد 6021 موکت ظریف مصور طرح کاملیا گردویی کد 6021
موکت ظریف مصور طرح هراز مسی کد 5379

موکت ظریف مصور طرح هراز مسی کد 5379

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

موکت ظریف مصور طرح هراز مسی کد 5379 موکت ظریف مصور طرح هراز مسی کد 5379 موکت ظریف مصور طرح هراز مسی کد 5379
موکت ظریف مصور طرح هراز کرم کد 5319

موکت ظریف مصور طرح هراز کرم کد 5319

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

موکت ظریف مصور طرح هراز کرم کد 5319 موکت ظریف مصور طرح هراز کرم کد 5319 موکت ظریف مصور طرح هراز کرم کد 5319

موکت نمدی اولین نوع موکتی است که وارد ایران شد و بر اساس تکنیک‌های سنتی تولید نمد اما توسط ماشین‌آلات و دستگاه‌های مدرن تولید می‌شود. ضخامت این نوع موکت‌ها به گونه‌ایست که هم می‌توان از آن‌ها به تنهایی به عنوان کفپوش استفاده کرد و هم می‌توان روی آن‌ها از فرش، قالیچه و انواع دیگر فرش‌ها استفاده کرد. موکت نمدی به دلیل سرعت تولید بالا، نسبت به دیگر موکت‌های قیمت ارزان‌تری دارد و با طیف گسترده طرح و رنگ خود، برای ایجاد تنوع و تغییر در سبک و روح دکوراسیون محیط‌های مختلف گزینه بسیار مناسبی است. این نوع موکت‌ها عایق گرمایی و صوتی هستند و کمک می‌کنند که در فصول سرد محیط گرم‌تری داشته باشیم و همچنین انتقال صدا به طبقات زیرین را به حداقل می‌رساند علاوه بر این موارد، نظافت این نوع موکت‌ها به آسانی انجام می‌شود وهمین مورد باعث شده تا برای محیط‌های پر رفت و آمد گزینه مناسبی باشند.

جستجوهای مشابه
موکت طرح دار بچه گانهموکت طرح دار پذیراییموکت طرح دار جدیدقیمت موکت طرح دارانواع موکت طرح دار

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »