0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1.12x4 متر
1.70x4 متر
1x1 متر
1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
3x4 متر
1.5x1.5 متر
2x2 متر
0.8x3 متر
3x4 متر
3x3 متر
2.5x2.5 متر
1.2x1.8 متر
1.5x2 متر
1x4 متر
1x2 متر
1x3 متر
1.5x2.2 متر
0.5x0.8 متر (پادری)
70x100سانتیمتر
1.2x0.8 متر
50x85CM
1.2x1.2 متر
0.8x2 متر
0.8x3 متر
1.2x1.8 متر
1.5x3 متر
0.8x1.2 متر
1.2×3 متر
2×2.5 متر
0.8×1.2 متر
1.5x2.5 متر
2x2 متر (مربع)
1.5x1.5 متر (مربع)
2.5x2.5 متر (مربع)
120x270 سانتی متر
90×50 سانتیمتر
1x1 متر
2.70x2.85 متر
1.6x0.6 متر
105x240 متر
0.8x2.5 متر
2.7x2.7 متر (مربع)
2x3 متر
1.2x6 متر
0.8x1.5 متر
گرد قطر 1.5 متر
180x120 CM
1.2x3.5 متر
3x4 متر
70x1 متر
1.4x2 متر
2.80x3.80 متر
1.4x2.6 متر
1.4x1.1 متر
1.2x1.2 متر (مربع)
3x3 متر (مربع)
2.20x3
80x1.50
1.50x2

شانه

500

جنس

پلی استر
اکریلیک ترک

تراکم

1500

تولید کنندگان

فرش ماشینی ترک
کفپوش ورودی ساختمان
جستجوی پیشرفته »

48 مدل جدید فرش پادری و شگی

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
فرش شگی نخ تری دی ترک نسکافه ای

فرش شگی نخ تری دی ترک نسکافه ای

358,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

358000 تومان

1.2x0.8 متر

861000 تومان

80x1.50

1070000 تومان

1x1.5 متر

1345000 تومان

0.8x2.5 متر

1794000 تومان

1.2x1.8 متر

1937000 تومان

105x240 متر

2259000 تومان

1.50x2

2690000 تومان

1.5x2.2 متر

2957000 تومان

2x3 متر

5379000 تومان

2.5x3.5 متر

7847000 تومان

3x4 متر

10758000 تومان

فرش شگی ماسکو ذغالی

فرش شگی ماسکو ذغالی

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1x2 متر

1680000 تومان

1.2x1.8 متر

1814000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1890000 تومان

1x3 متر

2520000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x2 متر (مربع)

3360000 تومان

1x4 متر

3360000 تومان

2×2.5 متر

4200000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

2.5x3.5 متر

7350000 تومان

3x3 متر (مربع)

7560000 تومان

3x4 متر

10080000 تومان

فرش شگی ماسکو زرشکی

فرش شگی ماسکو زرشکی

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1x2 متر

1680000 تومان

1.2x1.8 متر

1814000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1890000 تومان

1x3 متر

2520000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x2 متر (مربع)

3360000 تومان

1x4 متر

3360000 تومان

2×2.5 متر

4200000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

2.5x3.5 متر

7350000 تومان

3x3 متر (مربع)

7560000 تومان

3x4 متر

10080000 تومان

فرش شگی ماسکو طوسی موشی

فرش شگی ماسکو طوسی موشی

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1x2 متر

1680000 تومان

1.2x1.8 متر

1814000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1890000 تومان

1x3 متر

2520000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x2 متر (مربع)

3360000 تومان

1x4 متر

3360000 تومان

2×2.5 متر

4200000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

2.5x3.5 متر

7350000 تومان

3x3 متر (مربع)

7560000 تومان

3x4 متر

10080000 تومان

فرش شگی ماسکو کرم شیری

فرش شگی ماسکو کرم شیری

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1x2 متر

1680000 تومان

1.2x1.8 متر

1814000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1890000 تومان

1x3 متر

2520000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x2 متر (مربع)

3360000 تومان

1x4 متر

3360000 تومان

2×2.5 متر

4200000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

2.5x3.5 متر

7350000 تومان

3x3 متر (مربع)

7560000 تومان

3x4 متر

10080000 تومان

فرش شگی ماسکو نارنجی

فرش شگی ماسکو نارنجی

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1x2 متر

1680000 تومان

1.2x1.8 متر

1814000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1890000 تومان

1x3 متر

2520000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x2 متر (مربع)

3360000 تومان

1x4 متر

3360000 تومان

2×2.5 متر

4200000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

2.5x3.5 متر

7350000 تومان

3x3 متر (مربع)

7560000 تومان

3x4 متر

10080000 تومان

فرش شگی ماسکو نسکافه ای

فرش شگی ماسکو نسکافه ای

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1x2 متر

1680000 تومان

1.2x1.8 متر

1814000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1890000 تومان

1x3 متر

2520000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x2 متر (مربع)

3360000 تومان

1x4 متر

3360000 تومان

2×2.5 متر

4200000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

2.5x3.5 متر

7350000 تومان

3x3 متر (مربع)

7560000 تومان

3x4 متر

10080000 تومان

فرش شگی ماسکو بنفش ارغوانی

فرش شگی ماسکو بنفش ارغوانی

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1x2 متر

1680000 تومان

1.2x1.8 متر

1814000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1890000 تومان

1x3 متر

2520000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x2 متر (مربع)

3360000 تومان

1x4 متر

3360000 تومان

2×2.5 متر

4200000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

2.5x3.5 متر

7350000 تومان

3x3 متر (مربع)

7560000 تومان

3x4 متر

10080000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین نقره آبی

فرش شگی نخ ترک فلورین نقره آبی

205,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین شیری

فرش شگی نخ ترک فلورین شیری

205,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین مشکی

فرش شگی نخ ترک فلورین مشکی

205,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی پارکو کد 1019 کرم

فرش شگی پارکو کد 1019 کرم

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

فرش شگی پارکو کد 1018 کرم

فرش شگی پارکو کد 1018 کرم

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

فرش شگی پارکو کد 1016 کرم

فرش شگی پارکو کد 1016 کرم

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

فرش شگی پارکو کد 1013 کرم

فرش شگی پارکو کد 1013 کرم

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

فرش شگی پارکو کد 1011 کرم

فرش شگی پارکو کد 1011 کرم

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

فرش شگی پارکو کد 1007 کرم

فرش شگی پارکو کد 1007 کرم

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

فرش شگی پارکو کد 1003 کرم

فرش شگی پارکو کد 1003 کرم

336,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

336000 تومان

1x1.5 متر

1260000 تومان

1.5x2.25 متر

2835000 تومان

2x3 متر

5040000 تومان

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم

205,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

205000 تومان

0.8×1.2 متر

494000 تومان

1x1 متر

515000 تومان

0.8x1.5 متر

617000 تومان

0.8x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

گرد قطر 1.5 متر

1157000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.2 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1.2×3 متر

1850000 تومان

1.5x2.5 متر

1927000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

1.12x4 متر

2307000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

1.70x4 متر

3496000 تومان

2.7x2.7 متر (مربع)

3856000 تومان

2.70x2.85 متر

3953000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک نسکافه ای روشن

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک نسکافه ای روشن

205,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

205000 تومان

70x100سانتیمتر

375000 تومان

0.8×1.2 متر

553000 تومان

1.2x1.2 متر

741000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.8x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.2 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1.2×3 متر

1850000 تومان

1.5x2.5 متر

1927000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1.2x3.5 متر

2158000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.20x3

3400000 تومان

1.2x6 متر

3704000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی

205,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

205000 تومان

70x100سانتیمتر

375000 تومان

1.6x0.6 متر

494000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.8x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

1.4x2 متر

1440000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

120x270 سانتی متر

1667000 تومان

1.5x2.2 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1.2×3 متر

1850000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2x2 متر

2055000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش

205,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

205000 تومان

0.8×1.2 متر

553000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.8x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.2 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1.2×3 متر

1850000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

1.5x3 متر

2314000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی

205,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

205000 تومان

0.8×1.2 متر

553000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.8x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.2 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1.2×3 متر

1850000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی

205,000 تومان

سایز های موجود:

0.8×1.2 متر

494000 تومان

1x1 متر

515000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.8x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.2 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1.2×3 متر

1850000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره

205,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

205000 تومان

70x1 متر

361000 تومان

0.8x1.2 متر

494000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.8x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.2 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1.2×3 متر

1850000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سبز مغز پسته ای

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سبز مغز پسته ای

205,000 تومان

سایز های موجود:

1.2x0.8 متر

553000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.8x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.2 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1.2×3 متر

1850000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی

205,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

205000 تومان

0.8x1.2 متر

553000 تومان

1x1.5 متر

771000 تومان

0.8x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.2 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1.2×3 متر

1850000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4539000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای

205,000 تومان

سایز های موجود:

1.2x0.8 متر

553000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.8x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.2x1.8 متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.2 متر

1695000 تومان

1.2×3 متر

1850000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک طوسی نوک مدادی

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک طوسی نوک مدادی

205,000 تومان

سایز های موجود:

90×50 سانتیمتر

231000 تومان

0.8×1.2 متر

553000 تومان

0.8x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.8x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1540000 تومان

1.2×3 متر

1850000 تومان

1.5x2.5 متر

1927000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

پادری بولیو ورساچ مشکی

پادری بولیو ورساچ مشکی

370,000 تومان

پادری یکی از انواع کفپوش‌های مرسوم محیط‌های مختلف خانگی و غیرخانگی است که استفاده از آن جلوه چشم‌نوازی به درهای ورودی می‌دهد و به نوعی حریم میان فضاهای مختلف به حساب می‌آید. پادری‌ بر اساس نوع کاربرد به دو نوع ویژه فضای داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. پادری‌های فضای خارجی به دلیل تماس بیشتر با گرد و غبار و آلودگی معمولا از الیاف با انعطاف کمتر و در طیف رنگ‌های تیره‌ تولید می‌شود و در مقابل، پادری فضاهای داخلی جنس الیاف منعطف‌تر و با تنوع طرح و رنگ بیشتری دارند.

جستجوهای مشابه
فروش اینترنتی پادریقیمت پادریپادری تک رنگپادری سنتیپادری فانتزی

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »