0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1 متر
1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
3x4 متر
1.5x1.5 متر
2x2 متر
گرد قطر 1 متر

شانه

700
500

جنس

پلی استر
پلی اوژن
اکریلیک هایبالک
ویکرون

تراکم

2550
1500
3300
2100

تولید کنندگان

فرش کلاریس
فرش سیزان
جستجوی پیشرفته »

خرید اینترنتی فرش کهنه نما با بهترین قیمت

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
12%
فرش ماشینی گرد کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100603 طلایی

فرش ماشینی گرد کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100603 طلایی

1,137,000 تومان
1,001,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1.5 متر

2249000 تومان

2x2 متر

4000000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100637

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100637

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100636

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100636

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100635

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100635

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100634

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100634

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100633

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100633

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100632

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100632

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100631

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100631

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100630

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100630

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100629 گلبهی

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100629 گلبهی

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100628

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100628

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100627

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100627

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100626

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100626

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100625 لاکی

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100625 لاکی

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100624

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100624

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100623

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100623

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100622

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100622

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100621

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100621

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100620

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100620

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100619

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100619

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100618

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100618

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100617

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100617

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100616

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100616

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100615

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100615

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100614

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100614

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100613

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100613

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100612

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100612

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100610

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100610

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100609

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100609

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

12%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100605

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100605

1,644,000 تومان
1,447,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

3220000 تومان

2.5x3.5 متر

8651000 تومان

3x4 متر

11538000 تومان

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »