0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1 متر
1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
3x4 متر
1.5x1.5 متر
2x2 متر

شانه

700

جنس

پلی استر
پلی اوژن

تراکم

2550
3300

تولید کنندگان

فرش کلاریس
جستجوی پیشرفته »

خرید اینترنتی فرش کهنه نما با بهترین قیمت

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
10%
فرش ماشینی گرد کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100603 طلایی

فرش ماشینی گرد کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100603 طلایی

971,000 تومان
874,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 متر

874000 تومان

1.5x1.5 متر

1966000 تومان

2x2 متر

3495000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100637

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100637

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100636

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100636

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100635

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100635

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100634

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100634

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100633

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100633

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100632

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100632

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100631

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100631

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100630

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100630

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100629 گلبهی

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100629 گلبهی

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100628

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100628

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100627

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100627

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100626

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100626

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100625 لاکی

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100625 لاکی

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100624

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100624

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100623

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100623

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100622

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100622

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100621

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100621

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100620

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100620

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100619

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100619

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100618

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100618

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100617

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100617

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100616

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100616

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100615

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100615

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100614

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100614

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100613

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100613

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100612

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100612

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100610

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100610

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100609

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100609

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

10%
فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100605

فرش ماشینی کلاریس کلکسیون کهنه نما کد 100605

1,405,000 تومان
1,264,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

2814000 تومان

2.5x3.5 متر

7559000 تومان

3x4 متر

10082000 تومان

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »