0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1.12*4
1.70*4
1x1 متر
1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
3x4 متر
1.5x1.5 متر
2x2 متر
0.80x3 متر
3x4 متر
3x3 متر
2.5x2.5 متر
1.20x1.80متر
1.5x2 متر
1x4 متر
1x2 متر
1x3 متر
1.5x2.20 متر
50x80سانتیمتر
70x100سانتیمتر
1.20x0.80متر
1.20x1.20متر
0.80x2 متر
0.80x3 متر
1.20x1.80متر
1.5x3 متر
0.80x1.20متر
1/20×3 متر
2×2.5 متر
0.80×1.20 متر
1.5x2.50 متر
2x2 متر (مربع)
1.5x1.5 متر (مربع)
2.5x2.5 متر (مربع)
120x270 سانتی متر
90×50 سانتیمتر
1*1
2*2
2.70*2.85 متری
1.24*0.43
1.60*0.60
0.50*3
1.50*3
105*240
80*2.50
1.40*5
2.70*2.70 مربع
2*3
120*6
80*1.50
1.5*1.5 گرد
180x120 CM
1.20x3.50
3*4
2.61*3.73
2.71*3.21
2.51*2.61
70*1
140*2
280*380
140*260
140*110
120*120 مربع

شانه

500

جنس

پلی استر
اکریلیک ترک

تراکم

1500

تولید کنندگان

فرش ماشینی ترک
جستجوی پیشرفته »

جدیدترین مدل های فرش شگی با بهترین قیمت

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
فرش شگی نخ تری دی ترک نسکافه ای

فرش شگی نخ تری دی ترک نسکافه ای

358,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

358000 تومان

1.20x0.80متر

861000 تومان

1x1.5 متر

1345000 تومان

80*2.50

1794000 تومان

1.20x1.80متر

1937000 تومان

105*240

2259000 تومان

1.5x2.20 متر

2957000 تومان

2x3 متر

5379000 تومان

2.5x3.5 متر

7847000 تومان

3x4 متر

10758000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین نقره آبی

فرش شگی نخ ترک فلورین نقره آبی

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین شیری

فرش شگی نخ ترک فلورین شیری

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین مشکی

فرش شگی نخ ترک فلورین مشکی

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

0.80×1.20 متر

494000 تومان

1*1

515000 تومان

80*1.50

617000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.80x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5*1.5 گرد

1157000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.80x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.20 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1/20×3 متر

1850000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

1.12*4

2307000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

1.70*4

3496000 تومان

2.70*2.70 مربع

3856000 تومان

2.70*2.85 متری

3953000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم فرش شگی نخ فلوکاتی ترک کرم
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک نسکافه ای روشن

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک نسکافه ای روشن

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

70x100سانتیمتر

375000 تومان

0.80×1.20 متر

553000 تومان

1.20x1.20متر

741000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.80x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.80x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.20 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1/20×3 متر

1850000 تومان

1.5x2.50 متر

1927000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

1.20x3.50

2158000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

120*6

3704000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

70x100سانتیمتر

375000 تومان

1.60*0.60

494000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.80x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.80x3 متر

1234000 تومان

140*2

1440000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

120x270 سانتی متر

1667000 تومان

1.5x2.20 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1/20×3 متر

1850000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2x2 متر

2055000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک موشی
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

0.80×1.20 متر

553000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.80x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.80x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.20 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1/20×3 متر

1850000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

1.5x3 متر

2314000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش فرش شگی نخ فلوکاتی ترک بنفش
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

0.80×1.20 متر

553000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.80x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.80x3 متر

1234000 تومان

0.80x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.20 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1/20×3 متر

1850000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک صورتی
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

0.80×1.20 متر

494000 تومان

1*1

515000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.80x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.80x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.20 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1/20×3 متر

1850000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک مشکی
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

70*1

361000 تومان

0.80x1.20متر

494000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.80x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.80x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.20 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1/20×3 متر

1850000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قهوه ای تیره
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سبز مغز پسته ای

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سبز مغز پسته ای

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1.20x0.80متر

553000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.80x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.80x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.20 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1/20×3 متر

1850000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

0.80x1.20متر

553000 تومان

1x1.5 متر

771000 تومان

0.80x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.80x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.20 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1/20×3 متر

1850000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4539000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی فرش شگی نخ فلوکاتی ترک گلبهی
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1.20x0.80متر

553000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.80x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1157000 تومان

0.80x3 متر

1234000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.20 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

1/20×3 متر

1850000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2x2 متر (مربع)

2055000 تومان

2×2.5 متر

2570000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر (مربع)

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3x3 متر

4626000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قرمز

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک قرمز

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

0.80×1.20 متر

494000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

0.80x2 متر

823000 تومان

1x2 متر

1027000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x1.5 متر

1157000 تومان

0.80x3 متر

1233000 تومان

1x3 متر

1541000 تومان

1.5x2.20 متر

1695000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x2 متر

2055000 تومان

1x4 متر

2055000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x2.5 متر

3211000 تومان

2.5x3.5 متر

3211000 تومان

3x4 متر

6167000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین سبز صدری

فرش شگی نخ ترک فلورین سبز صدری

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5*1.5 گرد

1157000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

3*4

6169000 تومان

فرش شگی نخ تری دی ترک نقره ای

فرش شگی نخ تری دی ترک نقره ای

358,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

358000 تومان

1.20x0.80متر

861000 تومان

1x1.5 متر

1345000 تومان

1.20x1.80متر

1937000 تومان

1.5x2.20 متر

2957000 تومان

2x3 متر

5379000 تومان

2.5x3.5 متر

7847000 تومان

فرش شگی نخ تری دی ترک طوسی

فرش شگی نخ تری دی ترک طوسی

358,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

358000 تومان

1.20x0.80متر

861000 تومان

1x1.5 متر

1345000 تومان

1.20x1.80متر

1937000 تومان

1.5x2.20 متر

2957000 تومان

2x3 متر

5379000 تومان

2.5x3.5 متر

7847000 تومان

فرش شگی نخ تری دی ترک کرم

فرش شگی نخ تری دی ترک کرم

358,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

358000 تومان

0.80×1.20 متر

861000 تومان

1x1.5 متر

1345000 تومان

1.20x1.80متر

1937000 تومان

1.5x2.20 متر

2957000 تومان

2x3 متر

5379000 تومان

2.5x3.5 متر

7847000 تومان

3x4 متر

10758000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین نسکافه ای

فرش شگی نخ ترک فلورین نسکافه ای

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

140*2

1440000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ تری دی ترک قرمز

فرش شگی نخ تری دی ترک قرمز

358,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

358000 تومان

1*1

895000 تومان

1x1.5 متر

1345000 تومان

1.20x1.80متر

1937000 تومان

1.5x2 متر

2690000 تومان

2*3

5379000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین شکلاتی

فرش شگی نخ ترک فلورین شکلاتی

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین صورتی عروسکی

فرش شگی نخ ترک فلورین صورتی عروسکی

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین گلبهی

فرش شگی نخ ترک فلورین گلبهی

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین قهوه ای

فرش شگی نخ ترک فلورین قهوه ای

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین طوسی

فرش شگی نخ ترک فلورین طوسی

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین سرمه ای

فرش شگی نخ ترک فلورین سرمه ای

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش شگی نخ ترک فلورین نقره ای

فرش شگی نخ ترک فلورین نقره ای

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

1.20x1.80متر

1110000 تومان

1.5x2.25 متر

1735000 تومان

2x3 متر

3084000 تومان

2.5x3.5 متر

4626000 تومان

فرش گرد شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای

فرش گرد شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای

515,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 متر

515000 تومان

1.5x1.5 متر

1157000 تومان

2x2 متر

2055000 تومان

2.5x2.5 متر

3211000 تومان

رنگ های موجود:

فرش گرد شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای فرش گرد شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای فرش گرد شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای فرش گرد شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای فرش گرد شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای فرش گرد شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای فرش گرد شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای فرش گرد شگی نخ فلوکاتی ترک سرمه ای
فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سفید

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سفید

205,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر

205000 تومان

1x1.5 متر

772000 تومان

180x120 CM

1110000 تومان

1.5x2.20 متر

1735000 تومان

2*3

3084000 تومان

رنگ های موجود:

فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سفید فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سفید فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سفید فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سفید فرش شگی نخ فلوکاتی ترک سفید

فرش پرزبلند شگی یکی از انواع فرش‌های مدرن است که معمولا ابعاد 6 متر و زیر 6 متر دارند، در مقایسه با دیگر فرش‌ها بافت درشت‌تر و پرزِ بلندتری دارند و به نوعی نمونه مدرن « قالی‌های دستباف خرسک » به حساب می‌آیند. پرزِ بلند و نوع خاص بافت آن باعث شده تا راه رفتن روی آن حس زیبایی شبیه به «راه رفتن روی چمن‌زار» داشته باشد. بافت و جنس ویژه، رنگ‌های متنوع، اشکال متفاوتِ دایره‌ای و مستطیل و طرح مدرن این نوع فرش‌ها باعث شده تا گزینه مناسبی برای تمام فضاهای متفاوت خانگی، اداری، تجاری و... باشند.

جستجوهای مشابه
فرش طرح دار شگیفرش پرزبلند گردفرش پرزبلند ایرانیفرش پرزبلند فانتزیفرش پرزبلند ساده

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »