0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1 متر
1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
1.5x1.5 متر
2x2 متر
1.2x1.8 متر
1x4 متر
1x2 متر
1x3 متر
0.5x0.8 متر (پادری)
1.2x4 متر
1.5x3 متر
2x2 متر (مربع)
1.5x1.5 متر (مربع)
1x1 متر
1.5x4 متر
0.8x2 متر
1.2x4 متر
1.2x3 متر
0.8x3 متر
1.5x2.25 متر

شانه

500

جنس

اکریلیک و ابریشم مصنوعی

تراکم

1000

تولید کنندگان

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز
جستجوی پیشرفته »

خرید اینترنتی شاهکار شفق تبریز با بهترین قیمت

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19205

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19205

1,619,000 تومان
1,554,000 تومان

سایز های موجود:

1x2 متر

1554000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19207

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19207

810,000 تومان
778,000 تومان

سایز های موجود:

1x1 متر

778000 تومان

0.8x2 متر

1244000 تومان

1x2 متر

1554000 تومان

1.2x1.8 متر

1680000 تومان

0.8x3 متر

1867000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.2x3 متر

2798000 تومان

1x4 متر

3111000 تومان

1.5x3 متر

3500000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19227

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19227

1,296,000 تومان
1,244,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x2 متر

1244000 تومان

1x2 متر

1554000 تومان

1.2x1.8 متر

1680000 تومان

0.8x3 متر

1867000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

1.2x3 متر

2798000 تومان

1x4 متر

3111000 تومان

1.5x3 متر

3500000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19225

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19225

1,296,000 تومان
1,244,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x2 متر

1244000 تومان

1x2 متر

1554000 تومان

1.2x1.8 متر

1680000 تومان

0.8x3 متر

1867000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.5x2.25 متر

2624000 تومان

1.2x3 متر

2798000 تومان

1x4 متر

3111000 تومان

1.5x3 متر

3500000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 9218

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 9218

1,296,000 تومان
1,244,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x2 متر

1244000 تومان

1x2 متر

1554000 تومان

1.2x1.8 متر

1680000 تومان

0.8x3 متر

1867000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.2x3 متر

2798000 تومان

1x4 متر

3111000 تومان

1.5x3 متر

3500000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19222

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19222

1,296,000 تومان
1,244,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x2 متر

1244000 تومان

1x2 متر

1554000 تومان

1.2x1.8 متر

1680000 تومان

0.8x3 متر

1867000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.2x3 متر

2798000 تومان

1x4 متر

3111000 تومان

1.5x3 متر

3500000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19220

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19220

1,296,000 تومان
1,244,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x2 متر

1244000 تومان

1x2 متر

1554000 تومان

1.2x1.8 متر

1680000 تومان

0.8x3 متر

1867000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.2x3 متر

2798000 تومان

1x4 متر

3111000 تومان

1.5x3 متر

3500000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19217

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19217

1,296,000 تومان
1,244,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x2 متر

1244000 تومان

1x2 متر

1554000 تومان

1.2x1.8 متر

1680000 تومان

0.8x3 متر

1867000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.2x3 متر

2798000 تومان

1x4 متر

3111000 تومان

1.5x3 متر

3500000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19211

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19211

1,296,000 تومان
1,244,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x2 متر

1244000 تومان

1x2 متر

1554000 تومان

1.2x1.8 متر

1680000 تومان

0.8x3 متر

1867000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.2x3 متر

2798000 تومان

1x4 متر

3111000 تومان

1.5x3 متر

3500000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19212

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19212

1,296,000 تومان
1,244,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x2 متر

1244000 تومان

1x2 متر

1554000 تومان

1.2x1.8 متر

1680000 تومان

0.8x3 متر

1867000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.2x3 متر

2798000 تومان

1x4 متر

3111000 تومان

1.5x3 متر

3500000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19203

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19203

1,296,000 تومان
1,244,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x2 متر

1244000 تومان

1x2 متر

1554000 تومان

1.2x1.8 متر

1680000 تومان

0.8x3 متر

1867000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.2x3 متر

2798000 تومان

1x4 متر

3111000 تومان

1.5x3 متر

3500000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

4%
کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19202

کناره فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19202

1,296,000 تومان
1,244,000 تومان

سایز های موجود:

0.8x2 متر

1244000 تومان

1x2 متر

1554000 تومان

1.2x1.8 متر

1680000 تومان

0.8x3 متر

1867000 تومان

1x3 متر

2334000 تومان

1.2x3 متر

2798000 تومان

1x4 متر

3111000 تومان

1.5x3 متر

3500000 تومان

1.2x4 متر

3733000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19206

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19206

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

1.5x4 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19222

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19222

310,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

310000 تومان

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19207

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19207

310,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

310000 تومان

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19228

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19228

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x1.5 متر

1750000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19234

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19234

310,000 تومان

سایز های موجود:

0.5x0.8 متر (پادری)

310000 تومان

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19216

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19216

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

1.2x3 متر

2799000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی گرد شاهکار شفق تبریز کد 19218

فرش ماشینی گرد شاهکار شفق تبریز کد 19218

810,000 تومان
778,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1.5 متر

1750000 تومان

1.5x1.5 متر (مربع)

1750000 تومان

2x2 متر (مربع)

3110000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19245

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19245

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19244

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19244

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19241

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19241

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19239 طرح ورساچه

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19239 طرح ورساچه

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19240 طرح ورساچه

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19240 طرح ورساچه

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19233

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19233

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19231

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19231

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19229

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19229

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19227

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19227

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19225

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19225

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

4%
فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19221

فرش ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 19221

1,215,000 تومان
1,166,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1166000 تومان

1.5x2.25 متر

2623000 تومان

2x3 متر

4666000 تومان

2.5x3.5 متر

6804000 تومان

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »