0
سبد خرید

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1.5x1M
2.25x1.5M
3.5x2.5M
1.20x1.80M
2x2.90M

شانه

500

جنس

اکریلیک هیت ست

تراکم

2100

تولید کنندگان

فرش ماشینی کاسپین
جستجوی پیشرفته »

فروش انواع محصولات فرش کاسپین با قیمت مناسب

نوع مرتب سازی : پربازدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
فرش ماشینی کاسپین کد 1031 بژ

فرش ماشینی کاسپین کد 1031 بژ

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1057 بژ

فرش ماشینی کاسپین کد 1057 بژ

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1038ویولت

فرش ماشینی کاسپین کد 1038ویولت

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1046

فرش ماشینی کاسپین کد 1046

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1046 فرش ماشینی کاسپین کد 1046 فرش ماشینی کاسپین کد 1046 فرش ماشینی کاسپین کد 1046
فرش ماشینی کاسپین کد 1042 یاسی

فرش ماشینی کاسپین کد 1042 یاسی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1032 بژ

فرش ماشینی کاسپین کد 1032 بژ

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1032 بژ فرش ماشینی کاسپین کد 1032 بژ
فرش ماشینی کاسپین کد 1031آبی

فرش ماشینی کاسپین کد 1031آبی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1032 آبی

فرش ماشینی کاسپین کد 1032 آبی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1032 آبی فرش ماشینی کاسپین کد 1032 آبی
فرش ماشینی کاسپین کد 1040صورتی

فرش ماشینی کاسپین کد 1040صورتی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1037 کرم

فرش ماشینی کاسپین کد 1037 کرم

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1037 کرم فرش ماشینی کاسپین کد 1037 کرم فرش ماشینی کاسپین کد 1037 کرم فرش ماشینی کاسپین کد 1037 کرم فرش ماشینی کاسپین کد 1037 کرم
فرش ماشینی کاسپین کد 1034

فرش ماشینی کاسپین کد 1034

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1046 آبی

فرش ماشینی کاسپین کد 1046 آبی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1046 آبی فرش ماشینی کاسپین کد 1046 آبی فرش ماشینی کاسپین کد 1046 آبی فرش ماشینی کاسپین کد 1046 آبی
فرش ماشینی کاسپین کد 1042کرم

فرش ماشینی کاسپین کد 1042کرم

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1062طوسی

فرش ماشینی کاسپین کد 1062طوسی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1052 کرم

فرش ماشینی کاسپین کد 1052 کرم

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1052 کرم فرش ماشینی کاسپین کد 1052 کرم
فرش ماشینی کاسپین کد 1046 صورتی

فرش ماشینی کاسپین کد 1046 صورتی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M 3.5x2.5M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1046 صورتی فرش ماشینی کاسپین کد 1046 صورتی فرش ماشینی کاسپین کد 1046 صورتی فرش ماشینی کاسپین کد 1046 صورتی
فرش ماشینی کاسپین کد 1060 بژ

فرش ماشینی کاسپین کد 1060 بژ

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1037 آبی

فرش ماشینی کاسپین کد 1037 آبی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1037 آبی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 آبی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 آبی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 آبی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 آبی
فرش ماشینی کاسپین کد 1046آبی سبز

فرش ماشینی کاسپین کد 1046آبی سبز

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1044 کرم

فرش ماشینی کاسپین کد 1044 کرم

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1039 آبی

فرش ماشینی کاسپین کد 1039 آبی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1039 آبی فرش ماشینی کاسپین کد 1039 آبی
فرش ماشینی کاسپین کد 1038 صورتی

فرش ماشینی کاسپین کد 1038 صورتی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1038 صورتی فرش ماشینی کاسپین کد 1038 صورتی
فرش ماشینی کاسپین کد 1050 کرم

فرش ماشینی کاسپین کد 1050 کرم

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1037 یاسی

فرش ماشینی کاسپین کد 1037 یاسی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1037 یاسی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 یاسی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 یاسی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 یاسی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 یاسی
فرش ماشینی کاسپین کد 1055 بژ

فرش ماشینی کاسپین کد 1055 بژ

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1040 آبی

فرش ماشینی کاسپین کد 1040 آبی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1038

فرش ماشینی کاسپین کد 1038

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1038 فرش ماشینی کاسپین کد 1038
فرش ماشینی کاسپین کد 1031طوسی

فرش ماشینی کاسپین کد 1031طوسی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M
فرش ماشینی کاسپین کد 1046 کرم

فرش ماشینی کاسپین کد 1046 کرم

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1046 کرم فرش ماشینی کاسپین کد 1046 کرم فرش ماشینی کاسپین کد 1046 کرم فرش ماشینی کاسپین کد 1046 کرم
فرش ماشینی کاسپین کد 1037 صورتی

فرش ماشینی کاسپین کد 1037 صورتی

450,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x1M 1.20x1.80M 2.25x1.5M 2x2.90M

رنگ های موجود:

فرش ماشینی کاسپین کد 1037 صورتی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 صورتی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 صورتی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 صورتی فرش ماشینی کاسپین کد 1037 صورتی

شرکت کاسپین با ترکیب هوشمندانه طرح و نقش سنتی و رنگ و حس و روح مدرن، فرش‌های نقش برجسته بسیار خاص و ویژه‌ای تولید می‌کند که می‌توان به سادگی در فضاهای مختلف دکوراسیون (اتاق، هال، پذیرایی و...) از آن‌ها استفاده کرد و با نقش برجسته و زیبای آن فضایی زنده و چشم‌نواز خلق کرد. فرش ماشینی کاسپین با عرض شانه 500 و تراکم 2100 از بهترین الیاف اکرلیک هیت ست شده (بدون پرز دهی و ضد حساسیت) تولید و به بازار عرضه می‌شود.

جستجوهای مشابه
مدل جدیدفرش کاسپینقیمت فرش کاسپینفرش ماشینی کاسپینفرش کاسپین کاشانفرش کاسپین طرح ترک

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »