0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
3x4 متر

شانه

700
1200

جنس

اکریلیک هیت ست

تراکم

3600
2550
2100

تولید کنندگان

فرش ماشینی هخامنش
جستجوی پیشرفته »

خرید اینترنتی فرش هخامنش با بهترین قیمت

نوع مرتب سازی : پربازدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
فرش ماشینی هخامنش طرح افشان کد 113آبی

فرش ماشینی هخامنش طرح افشان کد 113آبی

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی وینتیج هخامنش کد 840

فرش ماشینی وینتیج هخامنش کد 840

1x1.5 متر
890,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش کد 102 کرم حاشیه گلبهی

فرش ماشینی هخامنش کد 102 کرم حاشیه گلبهی

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش طرح تبریز 102 کرم

فرش ماشینی هخامنش طرح تبریز 102 کرم

1x1.5 متر
1,023,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش کد 101 نسکافه ای

فرش ماشینی هخامنش کد 101 نسکافه ای

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی هخامنش کد 101 نسکافه ای فرش ماشینی هخامنش کد 101 نسکافه ای فرش ماشینی هخامنش کد 101 نسکافه ای
فرش ماشینی هخامنش طرح افشان 113 کرم

فرش ماشینی هخامنش طرح افشان 113 کرم

1x1.5 متر
1,023,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش کد 113 کرم

فرش ماشینی هخامنش کد 113 کرم

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش طرح افشان 116 آبی اطلسی

فرش ماشینی هخامنش طرح افشان 116 آبی اطلسی

1x1.5 متر
1,023,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش کد 102 کرم

فرش ماشینی هخامنش کد 102 کرم

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی هخامنش کد 102 کرم فرش ماشینی هخامنش کد 102 کرم فرش ماشینی هخامنش کد 102 کرم
فرش ماشینی هخامنش کد 101 مسی

فرش ماشینی هخامنش کد 101 مسی

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی هخامنش کد 101 مسی فرش ماشینی هخامنش کد 101 مسی فرش ماشینی هخامنش کد 101 مسی
فرش ماشینی هخامنش کد 519

فرش ماشینی هخامنش کد 519

1x1.5 متر
890,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش طرح اصفهان H153 کرم

فرش ماشینی هخامنش طرح اصفهان H153 کرم

1x1.5 متر
1,023,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی هخامنش طرح اصفهان H153 کرم فرش ماشینی هخامنش طرح اصفهان H153 کرم
فرش ماشینی هخامنش طرح افشان گلریز تبریز 136 کالباسی

فرش ماشینی هخامنش طرح افشان گلریز تبریز 136 کالباسی

1x1.5 متر
1,023,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش کد 101 کرم

فرش ماشینی هخامنش کد 101 کرم

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی هخامنش کد 101 کرم فرش ماشینی هخامنش کد 101 کرم فرش ماشینی هخامنش کد 101 کرم
فرش ماشینی هخامنش کد 100 آبی

فرش ماشینی هخامنش کد 100 آبی

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش طرح تبریز 132 کرم

فرش ماشینی هخامنش طرح تبریز 132 کرم

1x1.5 متر
1,023,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش طرح افشان 131 کرم

فرش ماشینی هخامنش طرح افشان 131 کرم

1x1.5 متر
1,023,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش کد 107 کرم

فرش ماشینی هخامنش کد 107 کرم

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی هخامنش کد 107 کرم فرش ماشینی هخامنش کد 107 کرم
فرش ماشینی هخامنش کد 102 سرمه ای

فرش ماشینی هخامنش کد 102 سرمه ای

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی هخامنش کد 102 سرمه ای فرش ماشینی هخامنش کد 102 سرمه ای فرش ماشینی هخامنش کد 102 سرمه ای
فرش ماشینی هخامنش کد 111 کرم

فرش ماشینی هخامنش کد 111 کرم

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی هخامنش کد 111 کرم فرش ماشینی هخامنش کد 111 کرم فرش ماشینی هخامنش کد 111 کرم
فرش ماشینی هخامنش کد 102 نسکافه ای

فرش ماشینی هخامنش کد 102 نسکافه ای

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی هخامنش کد 102 نسکافه ای فرش ماشینی هخامنش کد 102 نسکافه ای فرش ماشینی هخامنش کد 102 نسکافه ای
فرش ماشینی هخامنش طرح خشتی ترنج دار H117 کرم

فرش ماشینی هخامنش طرح خشتی ترنج دار H117 کرم

1x1.5 متر
1,023,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش کد113 کرم حاشیه موشی

فرش ماشینی هخامنش کد113 کرم حاشیه موشی

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
 فرش ماشینی هخامنش کد 111 آبی

فرش ماشینی هخامنش کد 111 آبی

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

 فرش ماشینی هخامنش کد 111 آبی  فرش ماشینی هخامنش کد 111 آبی  فرش ماشینی هخامنش کد 111 آبی
فرش ماشینی هخامنش کد 514

فرش ماشینی هخامنش کد 514

1x1.5 متر
890,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش کد 111 سرمه ای

فرش ماشینی هخامنش کد 111 سرمه ای

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی هخامنش کد 111 سرمه ای فرش ماشینی هخامنش کد 111 سرمه ای فرش ماشینی هخامنش کد 111 سرمه ای
فرش ماشینی هخامنش طرح اصفهان 138 کرم

فرش ماشینی هخامنش طرح اصفهان 138 کرم

1x1.5 متر
1,023,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش کد 115 کرم

فرش ماشینی هخامنش کد 115 کرم

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش کد 101 اطلسی

فرش ماشینی هخامنش کد 101 اطلسی

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی هخامنش کد 107 اطلسی

فرش ماشینی هخامنش کد 107 اطلسی

1x1.5 متر
1,028,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

شرکت فرش هخامنش با طرح‌های سنتی و خاص و همچنین خلاقیت مثال ‌زدنی‌اش یکی از بهترین تولیدکنندگان فرش ماشینی ساده و نقش برجسته ایران است. فرش‌های این مجموعه با جنس نخ خاب اکرلیک هیت ست شده (از بهترین الیاف فرش) با عرض شانه 700 و 1200 (دستباف‌گونه) و تراکم 2100، 2550 و 3600 تولید می‌شوند. ابعاد متنوع (از پادری متر تا 12 متری) و طرح‌های فوق‌العاده خاص فرش‌های تولیدی این شرکت مانند سنتی، برجسته، وینتیج و... در همه فضاها با انواع سبک‌های دکوراسیون کلاسیک، سنتی و حتی مدرن و تلفیقی قابل استفاده هستند و با نقش‌های خاص خود به هر نوع چیدمانی زیبایی دوچندان می‌بخشند.

جستجوهای مشابه
فروش اینترنتی فرش هخامنشقیمت فرش هخامنشفرش ماشینی وینتیج هخامنشخرید فرش هخامنشانواع فرش هخامنش

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »