0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
1x1.5M
1x2 متر
1x3 متر
50x80سانتیمتر
1x1 متر

شانه

700
500

جنس

پلی استر
اکریلیک ترک

تراکم

1000
2100

تولید کنندگان

فرش ماشینی مهیار دلیجان
جستجوی پیشرفته »

خرید اینترنتی فرش مهیار دلیجان با بهترین قیمت

نوع مرتب سازی : پربازدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
5%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 500 کرم طوسی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 500 کرم طوسی

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 038 خاکی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 038 خاکی

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 039 کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 039 کرم

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 01 خاکی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 01 خاکی

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 033 خاکی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 033 خاکی

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
5%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 609 طوسی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 609 طوسی

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 04 خاکی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 04 خاکی

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 011 کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 011 کرم

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 12 کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 12 کرم

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 027 خاکی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 027 خاکی

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
5%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 605 کرم طوسی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 605 کرم طوسی

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 05 کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 05 کرم

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 010 کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 010 کرم

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 08 خاکی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 08 خاکی

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
5%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 606 طوسی کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 606 طوسی کرم

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
5%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 602 طوسی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 602 طوسی

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
5%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 610 طوسی کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 610 طوسی کرم

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 029 کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 029 کرم

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 07 کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 07 کرم

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
5%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 604 طوسی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 604 طوسی

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
5%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 509 کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 509 کرم

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
5%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 501 طوسی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 501 طوسی

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
5%
 فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 505 طوسی، کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 505 طوسی، کرم

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
5%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 508  طوسی

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 508 طوسی

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
11%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 012 کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون ماوی 012 کرم

50x80سانتیمتر
167,000 تومان
149,000 تومان

سایز های موجود:

50x80سانتیمتر 1x1 متر 1x1.5M 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر
5%
فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 503 کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 503 کرم

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر
5%
 فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 506 کرم

فرش ماشینی مهیار دلیجان کلکسیون دنیز 506 کرم

1x1.5 متر
383,000 تومان
364,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1.5x2.25 متر 2x3 متر

شرکت فرش مهیار دلیجان در سال 1384 آغاز به کار کرد و وارد بازار فرش ماشینی شد. این شرکت با استفاده از انواع ماشین‌آلات ریسندگی مدرن و همراهی متخصصان و طراحان حرفه‌ای توانسته به جایگاه بسیار مناسبی در بازار فرش دست پیدا کند. طرح فرش‌های مهیار دلیجان پیوندی شورانگیز از نقشمایه‌های تاریخی فرش ایرانی و هنر مدرن روز هستند و در کلکسیون‌های ماوی، بلوچ، دنیز و... عرضه می‌شوند. در کنار طرح‌های خلاقانه و زیبا، تنوع ابعاد، عرض شانه و تراکم فرش مهیار دلیجان باعث شده تا فرش‌های این شرکت قابلیت استفاده در چیدمان‌های مختلف و هماهنگی با سلیقه‌های متفاوت را داشته باشند.

جستجوهای مشابه
فرش مدرن مهیار دلیجانقیمت فرش مهیاردلیجانفروش اینترنتی مهیار دلیجانانواع فرش مهیار دلیجانخرید فرش مهیار دلیجان

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »