0
سبد خرید

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
3x4 متر
1x4 متر
1x2 متر
1x3 متر

شانه

700
1000

جنس

اکریلیک هیت ست

تراکم

3000
2550

تولید کنندگان

توس مشهد
جستجوی پیشرفته »

خرید اینترنتی فرش ماشینی توس مشهد با بهترین قیمت

نوع مرتب سازی : پربازدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان 2 کرم

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان 2 کرم

522,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پینار سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پینار سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان گردویی

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان گردویی

522,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان گردویی فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان گردویی فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان گردویی فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان گردویی
فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای

522,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای
فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان 6 کرم

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان 6 کرم

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پاشا سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پاشا سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان کرم

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان کرم

522,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان کرم فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان کرم فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان کرم فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان کرم
فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس کرم

فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس کرم

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس کرم فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس کرم فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس کرم
فرش ماشینی توس مشهد طرح پیشروکرم

فرش ماشینی توس مشهد طرح پیشروکرم

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پریان سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پریان سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس لاکی

فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس لاکی

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس لاکی فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس لاکی فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس لاکی
فرش ماشینی توس مشهد طرح پریزاد سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پریزاد سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پری گل سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پری گل سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پازیریک کرم

فرش ماشینی توس مشهد طرح پازیریک کرم

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان 6سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان 6سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پایدار سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پایدار سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پامچال سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پامچال سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس سرمه ای فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس سرمه ای فرش ماشینی توس مشهد طرح هریس سرمه ای
فرش ماشینی توس مشهد طرح پارسا سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پارسا سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی توس مشهد طرح پارسا سرمه ای فرش ماشینی توس مشهد طرح پارسا سرمه ای
فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان سرمه ای
فرش ماشینی توس مشهد طرح پادشاه سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پادشاه سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح کاشان لاکی

فرش ماشینی توس مشهد طرح کاشان لاکی

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پردیس سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پردیس سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پادشاه توس کرم

فرش ماشینی توس مشهد طرح پادشاه توس کرم

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پارسا کرم

فرش ماشینی توس مشهد طرح پارسا کرم

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

رنگ های موجود:

فرش ماشینی توس مشهد طرح پارسا کرم فرش ماشینی توس مشهد طرح پارسا کرم
 فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان 5کرم

فرش ماشینی توس مشهد طرح افشان 5کرم

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پریاس سرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پریاس سرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پایدارکرم

فرش ماشینی توس مشهد طرح پایدارکرم

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر
فرش ماشینی توس مشهد طرح پروازسرمه ای

فرش ماشینی توس مشهد طرح پروازسرمه ای

627,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر 1x2 متر 1x3 متر 1.5x2.25 متر 1x4 متر 2x3 متر 2.5x3.5 متر 3x4 متر

شرکت فرش ماشینی توس مشهد با پشتوانه چند دهه تجربه حضور در بازار فرش دستباف وارد صنعت تولید فرش ماشینی شده و به همین دلیل فرش‌های تولیدی این شرکت با طرح و نقش‌های الهام گرفته از فرش دستباف به خوبی توانسته‌اند پاسخگوی نیاز علاقه‌مندان به هنر فرش باشند و به جایگاه ممتازی در بازار فرش ایران برسند. علاوه بر زیبایی، تنوع ابعاد فرش‌های توس مشهد (از پادری تا 12 متری) در کنار عرض شانه 700 و 1000 و جنس نخ خاب 100% اکرلیک هیت ست شده و همچنین بافت با تراکم 3000 و 2550 باعث شده تا با یکی از باکیفیت‌ترین فرش‌های ماشینی ایرانی روبرو باشیم. از فرش ماشینی توس مشهد می‌توانیم به سادگی در فضاهای مختلف با چیدمان و دکوراسیون‌های سنتی و یا تلفیقی با مدرن استفاده کنیم و محیطی باب طبع بسازیم.

جستجوهای مشابه
فروش اینترنتی فرش ماشینی توس مشهدخرید فرش ماشینی توس مشهدنمونه فرش توس مشهدطرح های فرش ماشینی توس مشهدقیمت فرش ماشینی توس مشهد

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »