0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
3x4 متر
1x4 متر
1x2 متر
1X3

شانه

700
1200
1000
500

جنس

اکریلیک هیت ست

تراکم

3000
3600
2550
1500

تولید کنندگان

توس مشهد
فرش ماشینی شاهکار صفویه
جستجوی پیشرفته »

کلکسیونی کامل از نفیس ترین فرش های برند شاهکار صفویه

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
فرش ماشینی شاهکار صفویه 4828 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4828 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای

فرش ماشینی شاهکار صفویه طرح ریز ماهی سلطان سرمه ای

1,808,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1808000 تومان

1X3

3614000 تومان

1.5x2.25 متر

4059000 تومان

2x3 متر

7229000 تومان

2.5x3.5 متر

10257000 تومان

3x4 متر

14454000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5800 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5800 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5630 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5630 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4222 آبی

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4222 آبی

1,955,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1955000 تومان

1.5x2.25 متر

4458000 تومان

2x3 متر

7818000 تومان

2.5x3.5 متر

11922000 تومان

3x4 متر

15645000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5700 فیلی

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5700 فیلی

1,955,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1955000 تومان

1x2 متر

2619000 تومان

1.5x2.25 متر

4458000 تومان

1x4 متر

5239000 تومان

2x3 متر

7818000 تومان

2.5x3.5 متر

11922000 تومان

3x4 متر

15645000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه هالیدی  4999 سرمه ای

فرش ماشینی شاهکار صفویه هالیدی 4999 سرمه ای

1,955,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1955000 تومان

1.5x2.25 متر

4458000 تومان

2x3 متر

7818000 تومان

2.5x3.5 متر

11922000 تومان

3x4 متر

15645000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5151 کرم

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5151 کرم

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5151 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5151 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4860 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4860 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4830 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4830 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4820 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4820 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4760 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4760 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4748 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4748 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4747 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4747 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4646 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4646 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4500 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4500 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5500 کرم

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5500 کرم

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4444 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 4444 قرمز

1,694,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

1694000 تومان

1.5x2.25 متر

3810000 تومان

2x3 متر

6770000 تومان

2.5x3.5 متر

10346000 تومان

3x4 متر

13539000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5577 کرم گردویی

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5577 کرم گردویی

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5500 آبی تیره

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5500 آبی تیره

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5500 آبی خاکستری

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5500 آبی خاکستری

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5380 کرم

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5380 کرم

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5333 کرم

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5333 کرم

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5333 قرمز

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5333 قرمز

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5333 آبی تیره

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5333 آبی تیره

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5333 گردویی

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5333 گردویی

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5330 کرم

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5330 کرم

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5330 آبی

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5330 آبی

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5330 آبی تیره

فرش ماشینی شاهکار صفویه 5330 آبی تیره

2,924,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2924000 تومان

1.5x2.25 متر

6580000 تومان

2x3 متر

11698000 تومان

2.5x3.5 متر

17792000 تومان

3x4 متر

23397000 تومان

شرکت فرش شاهکار صفویه (زرتشت) از سال 1371 شروع به کار کرده و با تولید فرش‌ ماشینی با طرح‌های سنتی و اصیلِ فرش و گبه ایرانی توانسته نظر بازار فرش را به خود جلب کند. محصولات فرش شاهکار صفوی با عرض شانه ‌500،700،1000، 1200،1500، و با دو جنس نخ خاب اکرلیک هیت ست و پلی استر و در چند سبک سنتی و گبه و شنل در « فرش آنلاین » عرضه شده. اگر به دنبال فرشی با کیفیت و با دوام در ابعاد متنوع هستید، فرش شاهکار صفویه و مجموعه ساتراپی آن می‌تواند رضایت شما را جلب کند.

جستجوهای مشابه
طرح جدید فرش شاهکار صفویهفروش اینترنتی فرش شاهکار صفویهخرید فرش شاهکار صفویهانواع فرش شاهکار صفویهقیمت فرش شاهکار صفویه

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »