0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
3x4 متر
1x4 متر

شانه

1200

جنس

اکریلیک هیت ست

تراکم

3600

تولید کنندگان

فرش تهران
جستجوی پیشرفته »

خرید اینترنتی فرش تهران با بهترین قیمت

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
4%
فرش ماشینی تهران طرح شمس کرم

فرش ماشینی تهران طرح شمس کرم

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح شمس سرمه ای

فرش ماشینی تهران طرح شمس سرمه ای

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح سارنگ سرمه ای

فرش ماشینی تهران طرح سارنگ سرمه ای

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح ژاله نقره ای

فرش ماشینی تهران طرح ژاله نقره ای

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح ترمه کرم

فرش ماشینی تهران طرح ترمه کرم

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح ترمه فیلی

فرش ماشینی تهران طرح ترمه فیلی

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح نارگل سرمه ای

فرش ماشینی تهران طرح نارگل سرمه ای

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح مانلی سرمه ای

فرش ماشینی تهران طرح مانلی سرمه ای

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح مانلی فیلی

فرش ماشینی تهران طرح مانلی فیلی

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح ژاله کرم

فرش ماشینی تهران طرح ژاله کرم

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح دیانا نقره ای

فرش ماشینی تهران طرح دیانا نقره ای

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح دیانا فیلی

فرش ماشینی تهران طرح دیانا فیلی

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح جانان نقره ای

فرش ماشینی تهران طرح جانان نقره ای

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح جانان فیلی

فرش ماشینی تهران طرح جانان فیلی

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح ترمه سرمه ای

فرش ماشینی تهران طرح ترمه سرمه ای

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح جانان سرمه ای

فرش ماشینی تهران طرح جانان سرمه ای

2,171,000 تومان
2,084,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2084000 تومان

1.5x2.25 متر

4690000 تومان

2x3 متر

8332000 تومان

2.5x3.5 متر

12500000 تومان

3x4 متر

16667000 تومان

5%
فرش ماشینی تهران طرح خشتی درباری فیلی

فرش ماشینی تهران طرح خشتی درباری فیلی

2,171,000 تومان
2,062,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2062000 تومان

1.5x2.25 متر

4641000 تومان

2x3 متر

8245000 تومان

2.5x3.5 متر

12370000 تومان

3x4 متر

16493000 تومان

5%
فرش ماشینی تهران طرح افشان تابان

فرش ماشینی تهران طرح افشان تابان

2,171,000 تومان
2,062,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2062000 تومان

1.5x2.25 متر

4641000 تومان

2x3 متر

8245000 تومان

2.5x3.5 متر

12370000 تومان

3x4 متر

16493000 تومان

5%
فرش ماشینی تهران طرح افشان گل سرخ

فرش ماشینی تهران طرح افشان گل سرخ

2,171,000 تومان
2,062,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2062000 تومان

1.5x2.25 متر

4641000 تومان

2x3 متر

8245000 تومان

2.5x3.5 متر

12370000 تومان

3x4 متر

16493000 تومان

4%
فرش ماشینی تهران طرح فاخر نارگل فیلی

فرش ماشینی تهران طرح فاخر نارگل فیلی

ناموجود

سایز های موجود:

4%
فرش ماشینی تهران طرح فاخر مانلی نقره ای

فرش ماشینی تهران طرح فاخر مانلی نقره ای

ناموجود

سایز های موجود:

4%
فرش ماشینی تهران طرح فاخر شمس نقره ای

فرش ماشینی تهران طرح فاخر شمس نقره ای

ناموجود

سایز های موجود:

4%
فرش ماشینی تهران طرح فاخر سارنگ نقره ای

فرش ماشینی تهران طرح فاخر سارنگ نقره ای

ناموجود

سایز های موجود:

4%
فرش ماشینی تهران طرح فاخر شمس فیلی

فرش ماشینی تهران طرح فاخر شمس فیلی

ناموجود

سایز های موجود:

4%
فرش ماشینی تهران طرح فاخر ژاله فیلی

فرش ماشینی تهران طرح فاخر ژاله فیلی

ناموجود

سایز های موجود:

4%
فرش ماشینی تهران طرح فاخر ژاله سرمه ای

فرش ماشینی تهران طرح فاخر ژاله سرمه ای

ناموجود

سایز های موجود:

4%
فرش ماشینی تهران طرح فاخر دیانا کرم

فرش ماشینی تهران طرح فاخر دیانا کرم

ناموجود

سایز های موجود:

4%
فرش ماشینی تهران طرح فاخر دیانا سرمه ای

فرش ماشینی تهران طرح فاخر دیانا سرمه ای

ناموجود

سایز های موجود:

4%
فرش ماشینی تهران طرح فاخر جانان کرم

فرش ماشینی تهران طرح فاخر جانان کرم

ناموجود

سایز های موجود:

4%
فرش ماشینی تهران طرح فاخر جانان کاربنی

فرش ماشینی تهران طرح فاخر جانان کاربنی

ناموجود

سایز های موجود:

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »