0
سبد خرید
X

رنگ بندی

تنوع ابعاد

1x1 متر
1x1.5 متر
1.5x2.25 متر
2x3 متر
2.5x3.5 متر
3x4 متر

شانه

1200

جنس

اکریلیک هیت ست

تراکم

3600

تولید کنندگان

فرش ماشینی برین کاشان
جستجوی پیشرفته »

خرید اینترنتی فرش برین کاشان با بهترین قیمت

نوع مرتب سازی : جدیدترین
پربازدیدترین
پرفروش‌ترین‌
محبوب‌ترین
جدیدترین
ارزان‌ترین
گران‌ترین
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره نقره ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره نقره ای

5,711,000 تومان
4,854,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

4854000 تومان

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره نقره ای
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق کرم

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق کرم

5,695,000 تومان
4,841,000 تومان

سایز های موجود:

1.5x2.25 متر

4841000 تومان

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق کرم
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح بهشت سرمه ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح بهشت سرمه ای

2,542,000 تومان
2,161,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2161000 تومان

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح آروانه سرمه ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح آروانه سرمه ای

2,542,000 تومان
2,161,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2161000 تومان

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره آبی

فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره آبی

2,542,000 تومان
2,161,000 تومان

سایز های موجود:

1x1.5 متر

2161000 تومان

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره آبی فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره آبی فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره آبی فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره آبی
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی کرم

فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی کرم

10,142,000 تومان
8,621,000 تومان

سایز های موجود:

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی کرم
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق نقره ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق نقره ای

10,142,000 تومان
8,621,000 تومان

سایز های موجود:

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق نقره ای
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره کرم

فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره کرم

10,142,000 تومان
8,621,000 تومان

سایز های موجود:

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره کرم
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک سرمه ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک سرمه ای

10,142,000 تومان
8,621,000 تومان

سایز های موجود:

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک سرمه ای
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک کرم

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک کرم

10,142,000 تومان
8,621,000 تومان

سایز های موجود:

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک کرم
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی نقره ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی نقره ای

10,142,000 تومان
8,621,000 تومان

سایز های موجود:

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی نقره ای
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق سرمه ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق سرمه ای

10,142,000 تومان
8,621,000 تومان

سایز های موجود:

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ معلق سرمه ای
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی آبی

فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی آبی

10,142,000 تومان
8,621,000 تومان

سایز های موجود:

2x3 متر

8621000 تومان

2.5x3.5 متر

12933000 تومان

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی آبی فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی آبی فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی آبی فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی آبی
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی سرمه ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی سرمه ای

ناموجود

سایز های موجود:

3x4 متر

17238000 تومان

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح هالیدی سرمه ای
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک نقره ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک نقره ای

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح باغ ملک نقره ای
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره سرمه ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره سرمه ای

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح حوض نقره سرمه ای
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت آبی

فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت آبی

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت آبی فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت آبی فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت آبی فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت آبی
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت سرمه ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت سرمه ای

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت سرمه ای فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت سرمه ای
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت کرم

فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت کرم

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت کرم فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت کرم
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت نقره ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت نقره ای

ناموجود

سایز های موجود:

رنگ های موجود:

فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت نقره ای فرش ماشینی برین کاشان طرح کیمیای سعادت نقره ای
15%
فرش ماشینی برین کاشان طرح بهشت نقره ای

فرش ماشینی برین کاشان طرح بهشت نقره ای

ناموجود

سایز های موجود:

شرکت فرش برین یا بهشت کاشان یکی از بهترین تولیدکنندگان فرش ماشینی صادراتی برای بازارهای داخلی و خارجی است. محصولات این شرکت با نقش و طرح‌های چشم‌نواز ایرانی توانسته در بازار فرش ایران و جهان بدرخشد و جلوه‌گر هنر اصیل فرش ایرانی باشد. فرش ماشینی برین کاشان علاوه بر طرح‌ و نقش زیبا، با تراکم 3600 و عرض شانه 1200 و جنس نخ خاب اکرلیک هیت ست شده خود، به عنوان یکی از باکیفیت‌ترین فرش‌های دستباف‌گونه ایرانی شناخته می‌شود. محصولات این شرکت با طرح‌های اصیل ایرانی خاصی که مورد توجه هنرمندان مدرن نیز قرارگرفته (مانند حوض نقره، باغ معلق، کیمیای سعادت و...) قابلیت استفاده در انواع دکوراسیون‌های مدرن و سنتی را دارد و با ظرافت نقش و رنگ‌های چشم‌نواز خود می‌تواند فضایی اصیل و آرامش‌بخش خلق کند.

جستجوهای مشابه
فرش بهشت کاشانقیمت فرش برین کاشاننمونه فرش برین کاشانخرید فرش برین کاشانانواع فرش برین کاشانفرش سنتی برین کاشان

پیشنهاد ویژه

0 محصول در لیست مقایسه شما قرار دارد. مقایسه کنید »