فرش دستبافت

براستی کدامین مغازه میتواند اینهمه تنوع در طرح، رنگ و بافت را یکجا گرد آورد؟ مجموعه فرش دستبافت که ما(مجموعه فرش آنلاین) در اختیارتان قرار داده ایم دنیایی است از انواع فرش، کناره، گبه، ورنی و گلیم.. فرش آبان با طرحهای مدرن و امروزی، فرش وثوق اردبیل با مجموعه فرشهای کهن و اصیلش و فرش تبریز که پر است از زیبایی و تنوع جهت راحتی شما در انتخاب یکجا گردآوری شده است

نتایج 1 تا 105 از کل 119 نتیجه

گبه دستبافت 836

قیمت فرش آنلاین:231,830 تومان
قیمت بازار: 239,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 817

ناموجود
جزئیات محصول

قالی دستبافت طرح شیرازی2

قیمت فرش آنلاین:846,810 تومان
قیمت بازار: 873,000 تومان
جزئیات محصول

قالی دستبافت طرح شیرازی 1

قیمت فرش آنلاین:937,990 تومان
قیمت بازار: 967,000 تومان
جزئیات محصول

هریس تک

قیمت: 5,060,000 تومان
جزئیات محصول

تابلو فرش دستبافت اسب

قیمت: 5,180,000 تومان
جزئیات محصول

تابلو فرش دستباف هخامنش

قیمت: 2,450,000 تومان
جزئیات محصول

تابلو فرش دستبافت منظره

قیمت: 1,505,000 تومان
جزئیات محصول

تابلو فرش دستباف گل

قیمت: 1,190,000 تومان
جزئیات محصول

تابلو فرش دستباف گله اسب

قیمت: 2,590,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 815

ناموجود
جزئیات محصول

گبه دستبافت 816

قیمت فرش آنلاین:427,770 تومان
قیمت بازار: 441,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 818

قیمت فرش آنلاین:419,040 تومان
قیمت بازار: 432,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 819

قیمت فرش آنلاین:1,317,260 تومان
قیمت بازار: 1,358,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 301

قیمت فرش آنلاین:1,276,520 تومان
قیمت بازار: 1,316,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 820

قیمت فرش آنلاین:1,290,100 تومان
قیمت بازار: 1,330,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 821

قیمت فرش آنلاین:427,770 تومان
قیمت بازار: 441,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 822

قیمت فرش آنلاین:227,950 تومان
قیمت بازار: 235,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 823

قیمت فرش آنلاین:359,870 تومان
قیمت بازار: 371,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 824

قیمت فرش آنلاین:451,050 تومان
قیمت بازار: 465,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 825

قیمت فرش آنلاین:213,400 تومان
قیمت بازار: 220,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 826

قیمت فرش آنلاین:359,870 تومان
قیمت بازار: 371,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 827

قیمت فرش آنلاین:236,680 تومان
قیمت بازار: 244,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 828

قیمت فرش آنلاین:1,285,250 تومان
قیمت بازار: 1,325,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 829

قیمت فرش آنلاین:241,530 تومان
قیمت بازار: 249,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 830

قیمت فرش آنلاین:218,250 تومان
قیمت بازار: 225,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 831

قیمت فرش آنلاین:172,660 تومان
قیمت بازار: 178,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 832

قیمت فرش آنلاین:191,090 تومان
قیمت بازار: 197,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 833

قیمت فرش آنلاین:241,530 تومان
قیمت بازار: 249,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 834

قیمت فرش آنلاین:218,250 تومان
قیمت بازار: 225,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 835

قیمت فرش آنلاین:209,520 تومان
قیمت بازار: 216,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 837

قیمت فرش آنلاین:1,339,570 تومان
قیمت بازار: 1,381,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 838

قیمت فرش آنلاین:1,325,990 تومان
قیمت بازار: 1,367,000 تومان
جزئیات محصول

قالی دستبافت طرح شیرازی3

قیمت فرش آنلاین:858,450 تومان
قیمت بازار: 885,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 814

قیمت فرش آنلاین:1,258,090 تومان
قیمت بازار: 1,297,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 812

قیمت فرش آنلاین:1,307,560 تومان
قیمت بازار: 1,348,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 810

قیمت فرش آنلاین:1,317,260 تومان
قیمت بازار: 1,358,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 811

قیمت فرش آنلاین:501,490 تومان
قیمت بازار: 517,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 809

قیمت فرش آنلاین:426,800 تومان
قیمت بازار: 440,000 تومان
جزئیات محصول

خشتی وقار

قیمت: 5,520,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 805

ناموجود
جزئیات محصول

گبه دستبافت 503

ناموجود
جزئیات محصول

گبه دستبافت 609

قیمت فرش آنلاین:994,250 تومان
قیمت بازار: 1,025,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 607

قیمت فرش آنلاین:1,941,940 تومان
قیمت بازار: 2,002,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 807

قیمت فرش آنلاین:1,823,600 تومان
قیمت بازار: 1,880,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 207

قیمت فرش آنلاین:423,890 تومان
قیمت بازار: 437,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 303

قیمت فرش آنلاین:436,500 تومان
قیمت بازار: 450,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 304

قیمت فرش آنلاین:487,910 تومان
قیمت بازار: 503,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 305

قیمت فرش آنلاین:1,536,480 تومان
قیمت بازار: 1,584,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 306

ناموجود
جزئیات محصول

گبه دستبافت 307

قیمت فرش آنلاین:519,920 تومان
قیمت بازار: 536,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 309

ناموجود
جزئیات محصول

گبه دستبافت 405

قیمت فرش آنلاین:1,198,920 تومان
قیمت بازار: 1,236,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 409

قیمت فرش آنلاین:697,430 تومان
قیمت بازار: 719,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 502

قیمت فرش آنلاین:702,280 تومان
قیمت بازار: 724,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 605

قیمت فرش آنلاین:802,190 تومان
قیمت بازار: 827,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 703

قیمت فرش آنلاین:1,367,700 تومان
قیمت بازار: 1,410,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 707

قیمت فرش آنلاین:688,700 تومان
قیمت بازار: 710,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 709

قیمت فرش آنلاین:1,322,110 تومان
قیمت بازار: 1,363,000 تومان
جزئیات محصول

گبه دستبافت 808

قیمت فرش آنلاین:1,308,530 تومان
قیمت بازار: 1,349,000 تومان
جزئیات محصول

گل فرنگ ابریشم

قیمت: 8,625,000 تومان
جزئیات محصول
جزئیات محصول
جزئیات محصول

گبه دستبافت 508

قیمت فرش آنلاین:1,326,960 تومان
قیمت بازار: 1,368,000 تومان
جزئیات محصول
جزئیات محصول
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 1631

قیمت: 3,419,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4337

قیمت: 1,480,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4416

قیمت: 1,676,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4445

قیمت: 1,421,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4483

قیمت: 5,558,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4496

قیمت: 1,760,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4582

قیمت: 3,259,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4648

قیمت: 878,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4705

قیمت: 2,762,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4729

قیمت: 1,617,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4759

قیمت: 680,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4784

قیمت: 2,790,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 4845

قیمت: 1,197,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5020

قیمت: 3,009,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5023

قیمت: 4,802,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5055

قیمت: 1,485,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5074

قیمت: 3,828,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5091

قیمت: 2,916,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5130

قیمت: 1,185,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5138

قیمت: 2,021,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5168

قیمت: 4,377,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5191

قیمت: 1,342,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5201

قیمت: 5,686,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5210

قیمت: 814,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5215

قیمت: 1,732,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5231

قیمت: 1,230,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5239

قیمت: 20,130,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5243

قیمت: 1,581,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5244

قیمت: 2,113,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5248

قیمت: 2,709,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5250

قیمت: 1,569,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5271

قیمت: 2,138,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5288

قیمت: 1,276,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5289

قیمت: 3,045,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5303

قیمت: 2,093,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5305

قیمت: 2,605,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5327

قیمت: 3,255,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5333

قیمت: 1,304,000 تومان
جزئیات محصول

فرش دستبافت آبان 5344

قیمت: 2,852,000 تومان
جزئیات محصول

آخرین مطالب بلاگ

دکوراسیون فرش آنلاین

اطلاعات تماس

 • آدرس :تهران زعفرانیه خیابان آصف(اعجازی) خیابان رضا علی حسینی پلاک 14 واحد 1 و 2
 • تلفن: 7-22418326-021
 • تلفن سفارشات ساعات غیر اداری  0921,2202701
 • ارتباط از طریق تلگرام
 • ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • ساعت کار و پاسخگویی شنبه تا پنجشنبه 8.30 تا 22

                                    

 • ارسال سریع و رایگان

  ارسال سریع و رایگان

  ارسال رایگان برای تهران در خریدهای بیش از 200 هزار تومان

  هزینه ارسال فاکتورهای کمتر از 200 هزار تومان برای شهر تهران 15 هزار تومان . هزینه ارسال شهرستانها از طریق باربری هرتخته فرش 10 تا 20 هزار تومان    

 • ضمانت بازگشت تا 7 روز

  ضمانت بازگشت تا 7 روز

  کلیه محصولات ارسال شده تا 7 روز پس از دریافت ، در صورتی که مغایرتی با  مشخصات درج شده در سایت داشته و یا دارای ایراد اولیه باشد قابل تعویض و برگشت است.

 • پرداخت در محل

  پرداخت در محل

   پرداخت در محل برای تمام محصولات در تهران و اطراف همراه کارت خوان سیار و شهرستانها توسط باربری و پست تیپاکس   

 • تضمین بهترین کیفیت و قیمت

  تضمین بهترین کیفیت و قیمت

  تمام محصولات درجه یک و بهترین قیمت و کیفیت توسط فرش آنلاین تضمین شده  

 • سفارش از طریق تلفن

  سفارش از طریق تلفن

  دریافت سریع سفارشات ازطریق تماس باشماره 021,22418326 شنبه تا پنجشنبه ساعت 8.30 الی 17

ورود به حساب کاربری یا ساخت حساب کاربری جدید